Luchtvervuiling: Een grotere bedreiging dan roken, volgens nieuw onderzoek

IInge 29 augustus 2023 14:54

Luchtvervuiling vormt een groter gevaar voor de wereldgezondheid dan roken, alcohol, vervuild water of zelfs kinderondervoeding. Volgens een nieuw onderzoek is de situatie vooral ernstig in delen van Azië en Afrika.

Luchtvervuiling overtreft andere gezondheidsrisico's

Volgens een recent onderzoek overtreft luchtvervuiling andere bekende gezondheidsrisico's zoals roken, alcoholgebruik, toegang tot schoon water en kinderondervoeding. Vooral in regio's als Azië en Afrika wordt de situatie verergerd. Dit benadrukt de noodzaak om ons meer te focussen op het bestrijden van luchtvervuiling, een probleem dat vaak wordt onderschat in vergelijking met andere wereldwijde gezondheidsuitdagingen zoals infectieziekten.

Fijnstof: een onzichtbare maar dodelijke vijand

Fijnstof is een belangrijke bijdrager aan luchtvervuiling. Deze kleine deeltjes, veroorzaakt door branden, industriële activiteiten en voertuigen, zijn kankerverwekkend en verhogen het risico op longziekte, hartziekte en beroertes. Het is daarom van cruciaal belang om de uitstoot van deze schadelijke deeltjes te verminderen en zo de kwaliteit van de lucht die we inademen te verbeteren.

Volgens schattingen van het Energy Policy Institute aan de Universiteit van Chicago zou het naleven van de WHO-grenswaarde voor blootstelling aan fijne deeltjes de wereldwijde levensverwachting met 2,3 jaar kunnen verhogen. Dit onderstreept het belang van internationale standaarden en het naleven van aanbevolen blootstellingslimieten om de volksgezondheid te verbeteren.

De blootstelling aan luchtvervuiling varieert sterk binnen Europa. Inwoners van Oost-Europa leven gemiddeld 7,2 maanden korter dan hun westerse buren vanwege de vuilere lucht. Dit benadrukt het belang van regionale actieplannen en gerichte maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Zwaarst getroffen landen door luchtvervuiling

Zes landen, waaronder Bangladesh, India, Pakistan, China, Nigeria en Indonesië, dragen het zwaarst onder de wereldwijde impact van luchtvervuiling. Inwoners van deze landen verliezen één tot meer dan zes jaar van hun leven door de lucht die ze inademen. Het is belangrijk dat deze landen prioriteit geven aan het bestrijden van luchtvervuiling en dat ze internationale steun krijgen om dit te bereiken.

China zet stappen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Tussen 2013 en 2021 is de gemiddelde vervuiling met 42,3% gedaald. Dit heeft geleid tot een hogere levensverwachting voor de gemiddelde Chinese burger met 2,2 jaar, mits de reducties worden gehandhaafd. Deze positieve trend moet worden voortgezet en andere landen moeten worden aangemoedigd om soortgelijke maatregelen te nemen.

Ontbreken van infrastructuur hindert bestrijding luchtvervuiling

Veel vervuilde landen, vooral in Azië en Afrika, ontberen de basisinfrastructuur om luchtvervuiling effectief te bestrijden. Volgens de onderzoekers van EPIC dragen Azië en Afrika 92,7% bij aan de verloren levensjaren door vervuiling, terwijl slechts 6,8% en 3,7% van de regeringen in Azië en Afrika hun burgers volledig open luchtkwaliteitsgegevens verstrekken. Dit onderstreept het belang van transparantie en de noodzaak van investeringen in infrastructuur om luchtvervuiling aan te pakken.

Noodzaak van een internationaal plan tegen luchtvervuiling

Ondanks de verwoestende impact van luchtvervuiling, ontbreekt het aan een internationaal plan om het te bestrijden. Terwijl het Global Fund bijvoorbeeld €3,7 miljard uitgeeft om HIV, tuberculose of malaria te bestrijden, sterven in landen als de Democratische Republiek Congo of Kameroen meer mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling dan aan deze ziekten. Dit onderstreept de noodzaak van een gecoördineerde internationale aanpak om luchtvervuiling aan te pakken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.