Kunnen lokale koolstofcompensatieprojecten de twijfelachtige 'verafgelegen' plannen aanpakken?

IInge 24 september 2023 08:12

Een Britse klimaatondernemer pleit voor lokale duurzaamheidsprojecten als alternatief voor twijfelachtige koolstofcompensatieregelingen. Deze projecten, die vaak worden gepromoot als een eenvoudige manier om klimaatverandering te bestrijden, kunnen volgens hem het wereldwijde opwarmingsprobleem zelfs verergeren.

Reuzensequoia's als oplossing voor koolstofcompensatie

Henry Emson gelooft dat reuzensequoia's - de bomen die meer koolstof opvangen dan enige andere boomsoort - een zinvolle manier kunnen bieden voor bedrijven om hun koolstofemissies te compenseren. Met dit idee richtte hij in 2019 'The Great Reserve' op, een organisatie die als doel heeft 100.000 reuzensequoia's in het Verenigd Koninkrijk te planten. Hij is van mening dat veel koolstofcompensatieprojecten de uitstootreductie sterk overschatten en grote vervuilers 'spookcredits' bieden.

Bescherming van bedreigde reuzensequoia's

De reuzensequoia's, die teruggaan tot het Trias, ongeveer 200 miljoen jaar geleden, worden steeds meer bedreigd. Elk jaar teisteren steeds intensievere bosbranden de westelijke hellingen van de Sierra Nevada-bergketen, de enige plek waar deze bomen van nature groeien. Daarnaast leiden droogte en bastkevers tot het verlies van ongeveer 10 procent van de overgebleven 75.000 bomen per jaar. 'The Great Reserve' wil dit tegen gaan en heeft al 3.000 bomen geplant.

Reuzensequoia's kunnen met succes in het Verenigd Koninkrijk worden gekweekt. Ze zijn niet invasief omdat ze alleen natuurlijk voortplanten wanneer vuur hen helpt hun zaden te verspreiden. Dit betekent dat de torenhoge redwoods kunnen worden geplant op oude naaldboomplantages, wat de biodiversiteit kan verhogen zonder inheemse soorten te bedreigen.

Decarbonisatie versus koolstofcompensatie

Terwijl koolstofcompensatieprogramma's onder vuur liggen door derden die de schema's verifiëren, verschuift de verantwoordelijkheid naar de kopers van koolstof om hun aankopen te controleren. Hoewel koolstofcompensatie nuttig kan zijn om de koolstof die al in de atmosfeer zit op te nemen, kan het geen vervanging zijn voor decarbonisatie. Terwijl de wereld opwarmt, is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen een morele en financiële noodzaak.

Geavanceerde technologieën zoals drones kunnen helpen bij het verifiëren van de legitimiteit van koolstofcompensatieprogramma's. Echter, het dichter bij huis brengen van het compensatieproces is wellicht de eenvoudigste manier om de impact van je investering te verifiëren en te waarborgen dat je compensatiegeld daadwerkelijk wordt gebruikt om klimaatverandering te bestrijden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.