Kritische geluiden over het nieuwe 'stadsbos' in Parijs: bos of boomgaard?

JJanneke 9 december 2023 07:46

Parijs heeft zijn eerste stadsbos aangelegd in het kader van een grootschalige vergroeningsplannen, maar deze ontwikkeling wordt niet door iedereen positief ontvangen. Critici stellen dat het eerder een boomgaard dan een bos is, terwijl anderen de belofte van 'massale vergroening' in twijfel trekken.

Parijs plant eerste stadsbos

Het stadsbos in Parijs maakt deel uit van een ambitieus vergroeningsproject. Het voormalige rotondegebied wordt getransformeerd tot een groene oase met 470 bomen, variërend van eiken en essen tot esdoorns en wilde kersen. Deze ontwikkeling past in het streven van de stad om zich te positioneren als een van de groenste steden van Europa.

'Stadsbos' of 'boomgaard'?

Ondanks de positieve stappen in de richting van vergroening, zijn er ook kritische stemmen. De term 'stadsbos' wordt door sommigen ter discussie gesteld en bestempeld als 'verbale manipulatie'. Critici benadrukken dat een bos meer is dan een verzameling bomen; het is een complex ecosysteem. Ze suggereren dat de term 'boomgaard' een betere beschrijving zou zijn voor het initiatief van Parijs.

Voordelen van stadsbomen en groene ruimtes

Er zijn meerdere voordelen verbonden aan het hebben van groene ruimtes en bomen in stedelijke gebieden. Onderzoek toont aan dat stadsbomen de temperatuur kunnen verlagen met 2 tot 10 graden Celsius, een belangrijke factor in het tegengaan van hitte-eilandeffecten. Daarnaast zijn er ook gezondheidsvoordelen: groene ruimtes en bomen worden in verband gebracht met verhoogd geluk, betere geestelijke gezondheid en sociale interacties, en een verminderd risico op hart- en vaatziekten.

Er is kritiek op de manier waarop de Parijse autoriteiten hun beloften voor meer groene ruimtes proberen na te komen. Er wordt beweerd dat ze bestaande ruimtes, zoals begraafplaatsen, meerekenen als 'toekomstige groene ruimtes' om hun doel van 300 nieuwe hectare groene ruimtes tegen 2040 te bereiken. Dit soort praktijken roepen vragen op over de ware omvang van de vergroeningsinspanningen van de stad.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.