Kostbaarste klimaatrampen van 2023 treffen voornamelijk arme landen

IInge 27 december 2023 17:17

Volgens een nieuw rapport van Christian Aid waren de duurste klimaatrampen van 2023 voornamelijk in arme landen. De organisatie pleit voor meer klimaatfinanciering vanuit ontwikkelde landen. De effecten van deze rampen worden versterkt door minder veerkrachtige woningen en beperkte middelen voor heropbouw in getroffen gebieden.

Arme landen het hardst getroffen door klimaatrampen

Het rapport van Christian Aid onthult dat de kostbaarste klimaatrampen van 2023 voornamelijk arme landen hebben getroffen. Deze landen, met minder veerkrachtige huizen en beperkte middelen om te herbouwen, zijn vaak het zwaarst getroffen door rampen zoals overstromingen en bosbranden. Dit toont aan dat de impact van de klimaatcrisis niet gelijk verdeeld is over de wereld.

In augustus werden de bossen van Hawaii geteisterd door hevige branden die de hoogste kosten per persoon veroorzaakten. Gemiddeld kostte de brand meer dan $ 4.000 (€3.600) per inwoner. Deze cijfers geven een duidelijk beeld van de verwoestende financiële impact van natuurrampen op individuen en gemeenschappen.

Cycloon Freddy verwoest levens in Malawi

Een andere verwoestende klimaatramp die plaatsvond in 2023 was de cycloon Freddy die Malawi trof. Deze natuurramp heeft niet alleen gezorgd voor materiële schade, maar ook voor persoonlijk leed onder de bevolking, zoals het verlies van huizen. Dit onderstreept het belang van klimaatfinanciering en preventieve maatregelen om de gevolgen van dergelijke rampen te verzachten.

Rijke landen moeten investeren in klimaatfinanciering

Er is een dringende behoefte aan financiële bijdragen van rijke landen om de gevolgen van de klimaatcrisis te beheersen. Deze financiële steun kan worden ingezet voor preventie en vroege actie, evenals voor het herstel na rampen. Zonder deze inzet blijft de klimaatcrisis een 'global postcode lottery' die vooral de armen treft.

In 2023 werd elk van de zes bevolkte continenten getroffen door een of meerdere van de ergste klimaatrampen ooit geregistreerd. Dit toont aan dat klimaatverandering een wereldwijd probleem is dat internationale samenwerking en actie vereist. Het maakt ook duidelijk dat geen enkel land immuun is voor de gevolgen van de klimaatcrisis.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.