Klimaatverandering vormt het grootste risico voor mensen met longaandoeningen

JJanneke 5 september 2023 14:38

Mensen met longaandoeningen lopen een verhoogd risico door de klimaatcrisis. Deze crisis, gekenmerkt door stijgende temperaturen en grillig weer, verergert longproblemen. Experts roepen de EU op om de regulerende limieten voor luchtvervuiling te verlagen.

Klimaatverandering vergroot risico's voor mensen met ademhalingsaandoeningen

Volgens experts zijn mensen met ademhalingsproblemen zoals astma en chronische obstructieve longziekte (COPD) bijzonder kwetsbaar voor de effecten van de klimaatcrisis. Deze crisis, gekenmerkt door stijgende temperaturen en grillig weer, kan deze aandoeningen verergeren. Het is van cruciaal belang dat we ons bewust zijn van deze risico's en maatregelen treffen om de impact te verminderen.

De klimaatcrisis heeft 'verwoestende gevolgen' voor de menselijke gezondheid, aldus ademhalingsexperts. Veranderingen in het milieu hebben nu een 'onomkeerbare' impact op de gezondheid van mensen. Dit is een belangrijk punt om te overwegen bij het plannen van toekomstige gezondheidsstrategieën en het nemen van maatregelen tegen klimaatverandering.

Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor luchtvervuiling en klimaatverandering, omdat hun longen nog in ontwikkeling zijn. Ze ademen sneller en halen daardoor tot drie keer meer lucht binnen dan volwassenen wanneer ze buiten zijn. Het is van groot belang om ervoor te zorgen dat de lucht die onze kinderen inademen zo schoon mogelijk is, om het risico op chronische longziekten op latere leeftijd te verminderen.

Oproep tot actie tegen luchtvervuiling

Ademhalingsexperts pleiten voor het instellen van limieten voor luchtvervuiling. Ze stellen dat het verminderen van broeikasgasemissies en het voorkomen van verdere opwarming van de planeet zou leiden tot 'aanzienlijk grotere en meer onmiddellijke voordelen'. Bovendien wijzen ze erop dat veel maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zouden resulteren in een betere luchtkwaliteit en een aanzienlijke vermindering van gezondheidsrisico's.

EU moet luchtkwaliteitsnormen afstemmen op WHO-normen

Het rapport roept de Europese Unie op om haar luchtkwaliteitsnormen in overeenstemming te brengen met die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Door dit te doen, zou de EU een 'historische kans' hebben om een beleid te implementeren dat gericht is op de vermindering van broeikasgasemissies en verbetering van de luchtkwaliteit.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.