Klimaatverandering en El Niño veroorzaken recordhoge voedselprijzen wereldwijd

IInge 29 september 2023 15:32

De voedselprijzen stijgen wereldwijd onbetaalbaar door klimaatverandering, El Niño en geopolitieke conflicten. Landen beperken hun voedselexport om hun eigen voorraden te beschermen, wat leidt tot tekorten en stijgende prijzen in andere delen van de wereld.

Stijging van de voedselprijzen door meerdere factoren

De combinatie van klimaatverandering, de dreiging van El Niño voor de voedselproductie, en de oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een dramatische stijging van de voedselprijzen. Landen hebben hun voedselexport beperkt om hun eigen voorraad te beschermen. Dit heeft wereldwijd geleid tot een tekort aan basisvoedingsmiddelen, zoals rijst, kookolie en uien.

In Kenia heeft de beperking op de export van uien door buurland Tanzania geleid tot een verviervoudiging van de prijzen. Dit heeft huishoudens gedwongen om alternatieven te zoeken. Echter, de prijzen van alternatieven zoals lente-uien en andere essentiële producten zoals kookolie en maïsmeel zijn ook gestegen. Dit heeft geleid tot noodmaatregelen zoals het slechts eenmaal per dag koken.

Wereldwijd zijn er momenteel 41 voedselexportbeperkingen van kracht in 19 landen. Deze variëren van totale verboden tot belastingen. Een dergelijk verbod op de export van bepaalde rijstsoorten in India heeft bijvoorbeeld geresulteerd in een tekort van ongeveer een vijfde van de wereldwijde export.

Toekomstige voedselprijzen afhankelijk van meerdere factoren

Volgens experts zullen de wereldwijde voedselprijzen bepaald worden door de interactie van drie factoren. Ten eerste, hoe El Niño uitpakt en hoe lang deze duurt. Ten tweede, of slecht weer gewassen beschadigt en daarbij leidt tot meer exportbeperkingen. Ten derde, de toekomst van de oorlog in Oekraïne. Beide oorlogvoerende landen zijn belangrijke wereldwijde leveranciers van tarwe, gerst, zonnebloemolie en ander voedsel, vooral naar ontwikkelingslanden waar de voedselprijzen zijn gestegen en mensen honger lijden.

El Niño's invloed op de voedselvoorziening

El Niño is een natuurlijk verschijnsel dat wereldwijde weerspatronen verschuift en kan resulteren in extreem weer, variërend van droogte tot overstromingen. Terwijl wetenschappers geloven dat klimaatverandering deze El Niño sterker maakt, is de exacte impact op de voedselproductie onmogelijk te voorspellen tot na het optreden ervan. Maar de vroege signalen zijn zorgwekkend, met droogtes in grote suikerexporterende landen zoals India en Thailand.

Klimaatverandering en de bedreiging voor voedselproductie

De risico's van klimaatverandering zijn niet beperkt tot rijst, maar gelden voor alles dat stabiele regenval nodig heeft om te gedijen, zoals vee. Dit beperkt de voedselvoorziening verder, en als de export van graan uit Oekraïne niet wordt opgelost, zullen er aanvullende tekorten zijn in voer voor vee en kunstmest.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.