Klimaatverandering eist jaarlijks evenveel levens als de bevolking van Genève

JJanneke 1 februari 2024 07:33

Overheidsfondsen ter bestrijding van COVID-19 overschaduwen de uitgaven voor klimaatadaptatie in de gezondheidszorg. Onderzoek wijst uit dat klimaatverandering naar schatting evenveel levens kost als de bevolking van Genève, het merendeel door gezondheidscomplicaties verergerd door extreme weersomstandigheden.

Financiering van gezondheid en klimaatadaptatie

Ondanks de verwoestende gevolgen van klimaatverandering op de volksgezondheid, blijft de financiering voor klimaatadaptatie in de gezondheidszorg onevenredig laag in vergelijking met andere wereldwijde crises. Overheden hebben minstens €8,2 biljoen toegezegd om COVID-19 te bestrijden, maar besteden jaarlijks slechts €132 miljoen van de klimaatadaptatiefondsen aan gezondheidszorg. Dit verschil in uitgaven benadrukt het gebrek aan prioriteit dat aan de gezondheidsrisico's van klimaatverandering wordt gegeven.

Impact van extreme hitte op de gezondheid

Tijdens de extreme hitte van de zomer van 2022 stierven naar schatting 61.672 mensen in Europa. De meeste slachtoffers hadden al bestaande gezondheidsproblemen zoals hart- en longziekten. De hitte, die 160 keer waarschijnlijker was geworden door klimaatverandering, was echter de dodelijke factor. Deze sterftegevallen waren niet onvermijdelijk, maar zijn een direct gevolg van de verwoestende effecten van klimaatverandering op de volksgezondheid.

Klimaatverandering heeft een aanzienlijk effect op de sterfte wereldwijd. Een deskundige berekent dat het totale aantal sterfgevallen door klimaatverandering sinds 2000 de 4 miljoen zal bereiken in 2024. Dat is een aantal dat groter is dan de bevolking van Berlijn. Deze sterfgevallen zijn grotendeels het gevolg van malaria in sub-Sahara Afrika, ondervoeding en diarree in Zuid-Azië, en de meeste slachtoffers zouden jonge kinderen zijn.

Klimaatverandering is niet alleen een ecologische crisis, maar ook een crisis voor de volksgezondheid. Behalve de COVID-19-pandemie, die zeven miljoen levens heeft geëist, heeft klimaatverandering meer sterfgevallen veroorzaakt dan alle andere door de Wereldgezondheidsorganisatie erkende internationale noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, gecombineerd.

Overheidsverantwoordelijkheid in de klimaatgezondheidscrisis

Om de impact van klimaatverandering op de volksgezondheid effectief aan te pakken, moeten overheden substantiële toezeggingen doen. Dit betekent het verzekeren van toegang tot essentiële medicijnen, hoogwaardige zorg en de basisbehoeften van voedsel en schoon water. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is niet langer voldoende; overheden moeten de uitdaging van klimaat en gezondheid actief en doelgericht aangaan.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.