Klimaatverandering: een kinderrechtenkwestie die we niet mogen negeren

JJanneke 13 december 2023 07:47

Klimaatverandering vormt een bedreiging voor de rechten van kinderen. Bijna de helft van de wereldwijde kinderpopulatie leeft in klimaatgevoelige landen, en kinderen worden disproportioneel getroffen door de klimaatcrisis. Desondanks wordt er maar een minimaal percentage van de wereldwijde klimaatfondsen besteed aan kindgerichte activiteiten.

Grote impact op kinderen in klimaatgevoelige landen

Het is een verontrustend feit dat bijna de helft van alle kinderen ter wereld in landen woont die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Deze kinderen worden niet alleen blootgesteld aan de directe gevolgen van klimaatverandering, zoals extreem weer en natuurrampen, maar ook aan de indirecte gevolgen, zoals armoede en voedselonzekerheid. Het is van cruciaal belang dat we deze kinderen niet vergeten in onze strijd tegen klimaatverandering en dat we ons richten op oplossingen die zowel de klimaatcrisis als armoede aanpakken.

De gevolgen van klimaatverandering zijn niet alleen te meten aan de hand van temperatuurstijgingen en zeespiegelstijgingen. Ze zijn ook te zien in het aantal kinderen dat van huis en haard verdreven wordt door extreme weersomstandigheden. Volgens UNICEF zijn in de afgelopen zes jaar minstens 43 miljoen kinderen intern ontheemd geraakt. Dit betekent dat elke dag ongeveer 20.000 kinderen gedwongen worden hun huis en school te verlaten. Dit is een humanitaire crisis van ongekende proporties, die vraagt om onmiddellijke actie en structurele oplossingen.

Klimaatfondsen bereiken kinderen onvoldoende

Ondanks de enorme impact van klimaatverandering op kinderen, wordt er maar een fractie van de wereldwijde klimaatfondsen besteed aan kindondersteunende activiteiten. Sinds 2006 is minder dan 3 procent van deze fondsen hieraan uitgegeven, volgens een rapport van de Children’s Environmental Rights Initiative (CERI) coalitie. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, aangezien kinderen degenen zijn die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis, maar er wel het meest door worden getroffen. Het is van essentieel belang dat we meer middelen vrijmaken om kinderen te ondersteunen in hun strijd tegen de klimaatcrisis.

De stem van kinderen in het klimaatdebat

Het is niet alleen belangrijk dat we meer doen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, maar ook dat we ze betrekken bij de besluitvorming. Op dit moment ontbreken de stemmen van kinderen grotendeels in het proces rondom klimaatverandering. Bij COP28 hebben jongeren opgeroepen tot meer inspraak in de onderhandelingen. Het is noodzakelijk om kinderen en jongeren te betrekken bij beslissingen over klimaatverandering, aangezien zij degenen zijn die het meest door deze crisis worden getroffen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.