Klimaatactivisten voeren mars tegen fossiele brandstoffen in Edinburgh

IInge 16 september 2023 15:07

Klimaatactivisten in Edinburgh kwamen samen voor een mars als onderdeel van een wereldwijde actiedag tegen fossiele brandstoffen, waarbij zij oproepen tot annulering van 100 onlangs aangekondigde olie- en gasexploratielicenties door de Britse regering.

Samenwerkende organisaties voor de mars

Het protest in Edinburgh, deel van een wereldwijde actie tegen fossiele brandstoffen, is georganiseerd door een coalitie van verschillende groepen. Friends of the Earth Scotland, Extinction Rebellion en Greenpeace zijn hierbij enkele van de betrokken partijen. Hun gezamenlijke standpunt en doel is om de Britse regering te bewegen de onlangs aangekondigde olie- en gasexploratielicenties in te trekken.

Oproep tot intrekking van exploratielicenties

Een van de belangrijkste eisen van de klimaatactivisten is het intrekken van 100 recent aangekondigde olie- en gasexploratielicenties door de Britse regering. Deze licenties stellen bedrijven in staat om nieuwe bronnen van fossiele brandstoffen te verkennen en winnen, wat volgens de demonstranten een gevaar vormt voor het klimaat en de voortgang van duurzame alternatieven ondermijnt.

Oproep tegen plannen voor Rosebank olieveld

Friends of the Earth Scotland heeft vorige week een open brief aan de eerste minister gepubliceerd, waarin zij hem oproepen stelling te nemen tegen de plannen voor het Rosebank olieveld. Rosebank is het grootste nog niet ontwikkelde olieveld in Britse wateren en bevat naar schatting tussen de 300 en 500 miljoen vaten olie. De organisatie roept de minister op om verdere bodemvervuiling tegen te gaan en nieuwe olie- en gasboringen tegen te houden.

In antwoord op de protesten en het openbaar gemaakte standpunt van Friends of the Earth Scotland, gaf een woordvoerder van de Schotse regering aan dat de eerste minister klimaatverandering als een 'sleutelprioriteit' van zijn bestuur beschouwt. De regering heeft eerder dit jaar een concept Energie Strategie en Just Transition Plan gepresenteerd, waarin het belang van de ontwikkeling van Schotland's toekomstige energiesysteem voor de economie wordt benadrukt.

De Britse regering heeft gereageerd op de protesten door te benadrukken dat de overgang naar niet-fossiele energievormen tijd nodig heeft. Volgens een woordvoerder van het UK departement voor energieveiligheid en net zero zal er, zelfs als het land net zero bereikt heeft, nog steeds enige behoefte zijn aan olie en gas. De industrie speelt bovendien een significante rol in de Schotse economie, en ondersteunt naar schatting ongeveer 90.000 banen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.