Klimaatactie: onze enige hoop op overleving, maar alleen mogelijk samen

JJanneke 7 december 2023 07:46

Klimaatacties zijn essentieel voor onze overleving en moeten prioriteit zijn in ons werk, niet alleen in Europa, maar over de hele wereld. Het is een dringende oproep om de gezondheid van huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Klimaatverandering als gezondheidscrisis

Het is duidelijk dat klimaatverandering niet alleen een bedreiging vormt voor onze planeet, maar ook directe gevolgen heeft voor onze gezondheid. De stijging van extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven, overstromingen, droogtes en bosbranden, leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Alleen al vorig jaar waren er 62.000 sterfgevallen als gevolg van hittegolven in 35 landen die deel uitmaken van de Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het is essentieel dat we dit als een gezondheidscrisis erkennen en daar dringend actie op ondernemen.

Om effectief te kunnen handelen tegen klimaatverandering, moeten we ons richten op drie strategische prioriteiten. Ten eerste, het ontwikkelen van sterke beleidslijnen en het verkrijgen van politieke toezeggingen. Zonder deze fundamenten kunnen we niet effectief handelen. Ten tweede, het bevorderen van sterke partnerschappen. We moeten samenwerken, niet alleen binnen landen, maar ook op regionaal en internationaal niveau. Als laatste, de noodzaak van cross-regionale samenwerking. We moeten samenwerken met partners over de hele wereld om een effectieve strijd tegen klimaatverandering te kunnen voeren.

Opbouw van klimaatbestendige gemeenschappen

Om onze gemeenschappen klimaatbestendig te maken, hebben we sterke gezondheidssystemen nodig die ondanks klimaatverandering kwaliteitszorg kunnen blijven leveren. Dit omvat ook het verminderen van de uitstoot in alle beleidslijnen, zoals gezondheid, energie, water, voedsel, stedelijke ontwikkeling, woningbouw en transport. Een ander belangrijk aspect dat we niet mogen negeren, is de groeiende dreiging van antibioticaresistentie, die nauw verbonden is met klimaatverandering. We moeten onze aanpak van klimaatverandering integreren in alle beleidsterreinen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.