Kleine eilandstaten confronteren grote vervuilers in baanbrekende klimaatrechtszaak

JJanneke 11 september 2023 14:13

Kleine eilandstaten, bedreigd door de stijgende zeespiegel, nemen het op tegen landen met hoge emissies in een baanbrekende zaak in Hamburg, Duitsland. Er zal worden overwogen of de koolstofemissies die de zee opneemt als zeevervuiling beschouwd moeten worden, en welke verplichtingen landen hebben om het mariene milieu te beschermen.

Eilandstaten nemen het op tegen grote vervuilers

In een historische zitting die vandaag in Hamburg, Duitsland, plaatsvindt, staan kleine eilandstaten, die worden bedreigd door de stijgende zeespiegel, tegenover landen met een hoge uitstoot. De premiers van Tuvalu en Antigua en Barbuda zijn enkele van degenen die bewijsmateriaal voorleggen aan het Internationaal Zeerechttribunaal (ITLOS). Dit wordt beschouwd als de eerste klimaatrechtszaak die zich richt op de oceaan. Het internationale hof zal overwegen of de koolstofemissies die door de zee worden opgenomen als zeevervuiling moeten worden beschouwd en welke verplichtingen landen hebben om het mariene milieu te beschermen.

COSIS spant baanbrekende klimaatrechtszaak aan

De zaak wordt aangespannen door de Commissie van Kleine Eilandstaten voor Klimaatverandering en Internationaal Recht (COSIS). De Bahamas, Niue, Palau, St. Kitts en Nevis, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines en Vanuatu maken ook deel uit van deze coalitie. COSIS zal betogen dat de meeste landen verplicht zijn het mariene milieu te beschermen onder de VN-conventie over het Zeerecht - ook tegen de uitstoot van broeikasgassen.

Mogelijke gevolgen van een succesvolle klimaatzaak

Als COSIS in haar klimaatzaak slaagt, zullen de verplichtingen van landen onder de VN-conventie worden uitgebreid om de vermindering van koolstofemissies en de bescherming van reeds door CO2-vervuiling getroffen mariene milieus te omvatten. Dit zou een belangrijk precedent scheppen in de internationale klimaatwetgeving, waardoor landen die veel uitstoten verplicht worden hun impact op het mariene milieu te beperken.

Kleine eilandstaten hebben niet alleen juridische stappen ondernomen voor het Internationaal Zeerechttribunaal, maar hebben ook in andere rechtsgebieden duidelijkheid gezocht over de klimaatverplichtingen van landen. Zo leidde Vanuatu een campagne om het Internationaal Gerechtshof (ICJ) te vragen een advies uit te brengen over de verplichtingen van landen om klimaatverandering aan te pakken. Het is duidelijk dat deze kleine eilandstaten vastberaden zijn om alle beschikbare juridische middelen te gebruiken om hun rechten en hun toekomst te beschermen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.