Kinderen hebben recht op een schone omgeving, stelt VN-rapport

IInge 28 augustus 2023 13:03

Volgens een nieuw rapport van de Verenigde Naties hebben kinderen het recht op een schone, gezonde en duurzame omgeving. Overheden worden aangespoord om dringend actie te ondernemen om dit te waarborgen aangezien klimaatverandering de rechten van kinderen op leven, overleven en ontwikkeling beïnvloedt.

Klimaatverandering schaadt kinderrechten

Het VN Kinderrechtencomité heeft in een nieuw rapport verklaard dat klimaatverandering de basisrechten van kinderen op leven, overleven en ontwikkeling aantast. Volgens het rapport zijn jonge kinderen een van de meest kwetsbare groepen, maar hun stemmen worden zelden gehoord in klimaatdebatten. Het rapport benadrukt de dringende verantwoordelijkheid van overheden om actie te ondernemen voor de bescherming van deze rechten.

Nieuwe richtlijnen voor overheden

Het rapport bevat nieuwe richtlijnen die met de hulp van jongeren zijn opgesteld. Deze richtlijnen bevatten onder meer het gefaseerd uitfaseren van fossiele brandstoffen en de overstap naar hernieuwbare energie. Verwacht wordt dat alle VN-landen maatregelen zullen nemen om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van klimaatverandering, zoals het monitoren van de luchtkwaliteit, het reguleren van voedselveiligheid en het aanpakken van emissies en giftige loodbelasting.

Het rapport stelt ook dat landen de 'duidelijk opkomende link' tussen klimaatverandering en kinderen's geestelijke gezondheid moeten aanpakken. Het identificeert eco-angst en depressie als aandoeningen die in opkomst zijn. De VN benadrukt dat jonge mensen betrokken moeten worden bij het opstellen van nieuwe richtlijnen. Niet alleen zijn overheden verantwoordelijk voor het beschermen van kinderen tegen onmiddellijk gevaar, ze moeten ook kinderen beschermen tegen de toekomstige effecten van klimaatverandering.

Overheidsverantwoordelijkheid voor milieuschade

Het rapport stelt dat overheden verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor milieuschade zowel binnen hun eigen grenzen als daarbuiten. Dit betekent dat overheden niet alleen moeten streven naar het beschermen van de binnenlandse omgeving, maar ook een rol hebben in het tegengaan van milieuschade op internationaal niveau. Het rapport is het resultaat van twee consultatierondes met deelnemende landen, nationale mensenrechteninstellingen, internationale lichamen, experts en een adviescomité bestaande uit 12 jonge klimaatadviseurs.

In het proces van het samenstellen van het rapport werden 16.331 bijdragen van kinderen uit 121 landen ontvangen. Deze bijdragen weerspiegelden hun ervaringen met de effecten van milieudegradatie en klimaatverandering op hun leven en gemeenschappen. Hun inzichten en ervaringen onderstrepen de noodzaak van dringende actie en het belang van het recht van kinderen op een schone en duurzame omgeving.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.