Kan Oekraïne voldoen aan de EU-milieueisen ondanks oorlogsuitdagingen?

JJanneke 17 december 2023 07:47

Oekraïne, dat geteisterd wordt door oorlog, werkt aan het voldoen aan de milieunormen van de EU. Ondanks significante vooruitgang, blijft de vraag of het land in staat is om groene hervormingen door te voeren te midden van de uitdagingen van de oorlog en de milieu-impact daarvan.

Uitdagingen in de afvalrecycling van Oekraïne

Ondanks dat Oekraïne slechts 4% van zijn afval recyclede in 2020, wat het laagste percentage in Europa is, heeft het land sinds 2017 een significante vooruitgang geboekt op het gebied van afvalbeheer. Volgens experts voldoen meer dan 99% van de operationele stortplaatsen echter niet aan de Europese normen. Dit probleem wordt verergerd doordat veel van deze afvalfaciliteiten overbelast zijn, wat ernstige gezondheids- en milieurisico's met zich meebrengt.

Struggelen om EU-milieunormen na te leven

Hoewel Oekraïne aanzienlijke vorderingen heeft gemaakt bij het aanpassen van zijn milieubeschermingswetten aan de eisen van de EU, blijft het land worstelen met het voldoen aan de Europese milieunormen. In februari 2023 ontving het land een score van 1 op 5 punten voor naleving van deze normen. Volgens sommige experts heeft de Russische invasie de groene hervormingen belemmerd en heeft de oorlog de implementatie van milieuwetgeving grotendeels stilgelegd.

Milieu-impact van oorlog op Oekraïne

De oorlog heeft aanzienlijke schade toegebracht aan de natuur en het milieu van Oekraïne, met giftige chemicaliën die in de bodem, lucht en het water zijn doorgedrongen. Het land heeft bewijs verzameld van milieumisdrijven met als doel ooit een zaak voor ecocide tegen Rusland aan te spannen. Ondanks deze uitdagingen blijft Oekraïne inzetten op groene wederopbouw en milieuhervorming.

Ondanks de politieke uitdagingen en de hoge inzet heeft Oekraïne aanzienlijke vorderingen gemaakt op het gebied van milieuhervormingen. Eerder dit jaar bevestigde de Oekraïense regering haar toezegging om tegen 2035 staatsbedrijven voor kolenenergie uit te faseren en tegen 2050 een klimaatneutraal energiesysteem op te zetten. Dit geeft ons vertrouwen dat ze verder kunnen bouwen vanuit deze basis.

Gezien de schaal van de verwoesting, zal de wederopbouw van Oekraïne naar schatting €382 miljard vergen over een periode van 10 jaar. Particuliere bedrijven worden opgeroepen om te investeren in het land. "We spreken niet alleen over de noodzaak van internationale steun, we hebben ook particuliere investeerders nodig om nieuwe technologieën en faciliteiten te bouwen die voldoen aan de Europese normen", aldus de Oekraïense minister van Milieubescherming en Natuurlijke Hulpbronnen, Ruslan Strilets.

EU's 'Oekraïne Facility' en de zorgen

In juni 2023 kondigde de EU de 'Oekraïne Facility' aan, een fonds van €50 miljard voor wederopbouwleningen en subsidies voor 2024-2027. Er bestaat echter bezorgdheid dat de dringende behoefte aan investeringen ertoe kan leiden dat de milieunormen worden verlaagd, en dat bepaalde aspecten van het EU-recht niet worden gehandhaafd in de Oekraïense wetgeving.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.