Kan COP28 het klimaatbeleid weer op koers krijgen?

JJanneke 22 september 2023 17:33

Adnan Amin, CEO en tweede man van de aankomende Conferentie der Partijen (COP28) in Dubai eind november en december, hoopt op een 'koerscorrectie' in de strijd tegen klimaatverandering.

Hoge verwachtingen voor COP28

Adnan Amin, tweede man van de aankomende COP28 in Dubai, hoopt op een 'koerscorrectie' in de strijd tegen klimaatverandering. Amin is zich bewust van de wensen van activisten, critici en de hoofd van de Verenigde Naties, namelijk het uitfaseren van fossiele brandstoffen die klimaatverandering veroorzaken. Amin vindt dit echter onwaarschijnlijk, maar ziet wel een 'geleidelijke afbouw' van fossiele brandstoffen als onvermijdelijk.

De president van COP28, Sultan al-Jaber, is een olie-uitvoerend en Amin was de oprichter van het hernieuwbare energieagentschap van de VN. De gesprekken worden gehost door de Verenigde Arabische Emiraten, een land bekend om zijn olieproductie. Amin verdedigt krachtig de positie van al-Jaber, benadrukkend dat hij ook een hernieuwbare energiemaatschappij runt en belangrijk was bij de oprichting van het VN hernieuwbare energieagentschap in de VAE.

Ondanks het feit dat veel activisten, wetenschappers en de secretaris-generaal van de VN een volledige uitfasering van fossiele brandstoffen nodig vinden, verwelkomt Amin de belangen van fossiele brandstoffen in de onderhandelingen. Hij erkent de noodzaak voor sommige Afrikaanse landen om fossiele brandstoffen te gebruiken voor hun ontwikkeling, en het zou oneerlijk zijn om hen deze mogelijkheid te ontzeggen zonder voldoende financiële hulp om de overstap te maken naar schone energie.

Olie- en gasindustrie als onderdeel van de oplossing

Volgens Amin moet de olie- en gasindustrie deel uitmaken van de oplossing voor het klimaatprobleem. Hij is in gesprek met de industrie om te kijken of zij zich kunnen committeren aan een snellere decarbonisatie van hun bedrijfsvoering. Daarnaast wil Amin de klimaatgesprekken inclusiever maken, met meer betrokkenheid van jongere generaties en ook van de vaak bekritiseerde fossiele brandstofindustrie.

Succescriteria voor COP28

Voor Amin is een succesvolle COP28 afhankelijk van een aantal factoren. Deze omvatten het vaststellen en verhogen van de klimaatfinanciële hulp van rijkere naar armere landen, een verdere decarbonisatie van energiesystemen, meer financiering voor landen om zich aan te passen aan een warmer wordende wereld en de betrokkenheid van meer groepen in de onderhandelingen. Ondanks de traagheid van het multilaterale systeem, is Amin optimistisch over de voortgang die gemaakt kan worden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.