Jonge klimaatactivisten slepen 32 landen voor de rechter

JJanneke 21 september 2023 16:59

Zes jongeren uit Portugal, variërend in leeftijd van 11 tot 25 jaar, dagen 32 Europese landen voor de rechter wegens onvoldoende actie tegen klimaatverandering. Ze stellen dat dit in strijd is met hun mensenrechten, geïnspireerd door de verwoestende bosbranden in Portugal in 2017.

Jongeren dagen Europese landen uit

Een groep jonge klimaatactivisten uit Portugal, variërend in leeftijd van 11 tot 25 jaar, neemt maar liefst 32 Europese landen in rechtszaak. Ze beschuldigen deze landen van onvoldoende actie tegen klimaatverandering, wat volgens hen een schending van hun mensenrechten is. Deze actie is niet uniek; eerder dit jaar hebben kinderen in Montana, VS en Oostenrijk soortgelijke stappen ondernomen.

Mensenrechten in het geding

In hun rechtszaak beweren de jongeren dat hun rechten op leven, vrijwaring van onmenselijke of vernederende behandeling, privacy, gezinsleven en vrijwaring van discriminatie niet worden nageleefd. Dit zijn allemaal rechten die worden gegarandeerd door de wet. Hoewel dit ingewikkeld kan klinken, komt het erop neer dat de jongeren zich onvoldoende beschermd voelen door de overheid vanwege hun aanpak van klimaatverandering.

De landen die worden beschuldigd, waaronder Griekenland, Ierland en Portugal, hebben in reactie aangegeven dat klimaatverandering geen bedreiging vormt voor het menselijk welzijn. Volgens de Griekse overheid hebben de tot nu toe geregistreerde effecten van klimaatverandering 'geen directe invloed op het menselijk leven of de gezondheid'. De Portugese regering stelt dat de claims van de jongeren alleen betrekking hebben op 'toekomstige angsten'.

De zaak naar het Europees Hof

De groep jonge klimaatactivisten is vastbesloten om hun zaak aan te vechten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze hebben speciale documenten opgesteld waarin ze uitleggen hoe hun mensenrechten niet worden gerespecteerd en ze zullen hun bewijsmateriaal presenteren. Dit markeert de grootste juridische actie ooit op het gebied van klimaatverandering.

Dit is niet de eerste keer dat jonge mensen de overheid aanklagen over klimaatverandering. Eerder dit jaar hebben andere groepen jongeren in verschillende delen van de wereld hun regeringen voor de rechter gedaagd. In Montana, een staat in de VS, heeft een groep van 16 kinderen hun zaak tegen de regering van hun staat gewonnen. Ze hadden betoogd dat de regering hun recht op 'een schone en gezonde omgeving' schond en dat Montana niet genoeg deed aan fossiele brandstofemissies.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.