Hoogleraar: De ernstigste gevolgen van klimaatverandering kunnen worden vermeden

IInge 27 juli 2023 14:57

Professor Jim Skea, de onlangs gekozen voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), stelt dat we met de juiste maatregelen de ergste gevolgen van de stijgende mondiale temperaturen kunnen vermijden.

Professor Skea's optimistische visie

Professor Jim Skea, een wetenschapper uit Dundee, is onlangs verkozen tot voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dit is een van de meest invloedrijke organisaties op het gebied van klimaatverandering. Volgens Skea kunnen we de ernstigste gevolgen van de stijgende wereldtemperatuur vermijden als we bepaalde maatregelen nemen. Zo zou het veranderen van werkpraktijken en de manier waarop we onze huizen verwarmen al een groot verschil kunnen maken.

Het IPCC is niet alleen een onderzoeksorgaan, maar ook een belangrijke speler in het beleidsvormingsproces. Het panel onderzoekt bestaande wetenschappelijke studies en werkt samen met beleidsmakers om overheden te overtuigen van de noodzaak om hun conclusies te ondersteunen. In 2021 werd het werk van het IPCC door de VN omschreven als 'code rood voor de mensheid'.

Het klimaat in het Verenigd Koninkrijk verandert sneller dan ooit. Uit het State of the UK Climate report van het Met Office voor 2022 blijkt dat, op december na, elke maand van vorig jaar warmer was dan het gemiddelde van 1991-2020. Niet alleen in Engeland, maar ook in Schotland zien we een verandering in de weersomstandigheden.

Schotland mist emissiereductiedoelstellingen

Ondanks de dringende noodzaak om klimaatverandering aan te pakken, heeft Schotland opnieuw gefaald in haar pogingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit is de achtste keer in twaalf jaar tijd dat het land zijn wettelijk bindende doelstelling niet heeft gehaald. Dit benadrukt de uitdagingen waarmee landen worden geconfronteerd bij het proberen aan te passen aan en de uitstoot te verminderen in het licht van de klimaatverandering.

Focus op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

Als nieuwe voorzitter van het IPCC heeft professor Skea aangegeven dat hij sterk zal inzetten op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie als onderdeel van de strategie om de uitstoot te verminderen. Hij gaf aan dat de maatregelen zullen omvatten waar we huizen bouwen, maar ook hoe we deze verwarmen en koelen. Het aanpakken van deze uitdagingen vraagt om aanzienlijke aanpassingen in onze manier van leven en werken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.