Hoe presteren Europese landen op het gebied van recycling?

IInge 17 oktober 2023 20:07

Europese landen hebben hun recyclingpercentages aanzienlijk verhoogd, maar de versnelling van deze vooruitgang vertraagt, waarschuwen experts. Hoe doen individuele landen het op het gebied van afvalbeheer en welke landen recycleren het meest?

Toenemende recyclingpercentages in de EU

De inspanningen van de EU-landen om hun recyclingpercentages te verhogen hebben indrukwekkende resultaten opgeleverd. Echter, experts waarschuwen dat de voortgang begint te vertragen. Het is duidelijk dat we nog een lange weg te gaan hebben om volledig duurzaam te worden. We moeten onze inspanningen intensiveren en innovatieve oplossingen blijven zoeken om onze recyclingdoelen te bereiken en onze impact op de planeet te minimaliseren.

Ondanks al onze inspanningen om recycling te stimuleren, slaagden we er in 2020 nog steeds niet in om het merendeel van ons afval te recyclen. De gemiddelde EU-burger produceerde dat jaar 4,8 ton afval, maar minder dan de helft hiervan (38 procent) werd gerecycled. Dit is een duidelijk teken dat we nog steeds veel werk te verzetten hebben. We moeten krachtigere maatregelen nemen om recycling te bevorderen en moeten ook onze consumptiegewoonten aanpassen om minder afval te produceren.

Duitsland en Frankrijk dragen het meest bij aan de totale afvalproductie in de EU. In 2020 waren deze twee landen verantwoordelijk voor een derde van het afval in de EU, met respectievelijk 19 en 14 procent. Dit roept vragen op over de verantwoordelijkheid van grotere landen en de noodzaak om hun inspanningen op het gebied van afvalbeheer te verhogen.

Ongelijke recyclingpercentages binnen de EU

Volgens gegevens van Eurostat was het recyclingpercentage in de EU in 2020 ongeveer 40 procent. Dit percentage varieerde aanzienlijk, van 5,2 procent in Roemenië tot 83,2 procent in Italië. Hoewel we blij zijn dat sommige landen het zo goed doen, is het duidelijk dat er nog veel ruimte is voor verbetering in andere.

Stijging van de recyclingpercentages in twintig jaar

Tussen 2001 en 2021 is het recyclingpercentage van stedelijk afval in de EU met 21 procent gestegen. Dit is een indrukwekkende vooruitgang, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Vooral omdat het Europees Milieuagentschap (EEA) waarschuwt dat de snelheid van deze vooruitgang de laatste jaren is vertraagd.

Export van afval vanuit de EU

Een aspect van afvalbeheer dat vaak over het hoofd wordt gezien, is de export van afval. In 2021 exporteerde de EU maar liefst 33 miljoen ton afval naar landen buiten de EU, een stijging van 77 procent ten opzichte van 2004. Dit roept ernstige ethische en milieuvragen op, want hoewel export een oplossing kan zijn voor overvolle stortplaatsen, betekent het ook dat we ons afvalprobleem verplaatsen naar andere landen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.