Hoe kunnen architecten bouwen in het licht van klimaatverandering?

IInge 6 november 2023 20:33

Terwijl de klimaatverandering toeslaat, worden architecten uitgedaagd om duurzamere en energie-efficiënte ontwerpen te creëren. Van Passivhaus tot retrofits en koolstof handprints, hier zijn enkele aandachtspunten bij het bouwen voor de toekomst.

Belang van energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving

De gebouwde omgeving heeft een aanzienlijke impact op onze koolstofvoetafdruk, met een verantwoordelijkheid van 39% van de wereldwijde jaarlijkse koolstofemissies. Een groot deel van de energie die in een huis of kantoor wordt verbruikt, gaat naar temperatuurregeling. Het is daarom cruciaal dat we nadenken over hoe we deze ruimtes kunnen ontwerpen om zo energie-efficiënt mogelijk te zijn en de koolstofemissies te verminderen.

Het Oostenrijkse gebouw '2226': Een model voor energie-efficiëntie

Een opmerkelijk voorbeeld van energie-efficiënt ontwerp is het Oostenrijkse gebouw '2226'. Dit gebouw heeft geen kunstmatige verwarmings- of koelsystemen nodig. De architecten achter het ontwerp, Baumschlager Eberle Architekten, hebben software geïmplementeerd die de ramen opent en sluit op basis van de CO2, temperatuur en vochtigheidsniveaus. Dit toont aan dat het mogelijk is om gebouwen efficiënt te ontwerpen met behulp van technologie en oude technieken.

In Denemarken hebben architecten Leth en Gori een opmerkelijke benadering van isolatie toegepast in hun 'Brick House'-project. Het huis is grotendeels gebouwd met kleiblokken en bakstenen, met openingen die het mogelijk maken dat lucht door het gebouw stroomt. Dit ontwerp toont aan dat het mogelijk is om energie-efficiënte en duurzame gebouwen te creëren met gebruik van traditionele materialen en methoden.

Het Passivhaus-concept: Een model voor duurzame architectuur

Het Passivhaus-concept is een in het oog springende oplossing voor het bouwen van energie-efficiënte, duurzame gebouwen. Deze gebouwen zijn ontworpen met een 'super, luchtdichte omhulsel' en een warmteterugwinningssysteem, waardoor ze zeer weinig energie verbruiken voor verwarming en koeling. Dit concept benadrukt het belang van energie-efficiëntie en duurzaamheid in de architectuur.

Baugruppen, of 'groepsbouw', is een benadering die gemeenschapsgerichte huisvesting bevordert als een antwoord op klimaatverandering. Dit concept onderstreept het belang van het bouwen van woningen die niet alleen energie-efficiënt en duurzaam zijn, maar ook sociale interactie en gemeenschapsvorming bevorderen. Dit toont aan dat duurzaam bouwen ook kan betekenen dat we rekening houden met de sociale aspecten van onze gebouwde omgeving.

De noodzaak om embodied carbon te verminderen

Een belangrijk aandachtspunt in de duurzame architectuur is het concept van 'embodied carbon', de broeikasgasemissies die worden veroorzaakt door de bouw van nieuwe gebouwen en infrastructuur. Volgens het Science Based Targets-initiatief (SBTi), moet embodied carbon met ongeveer 99% worden verminderd tegen 2050 om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Dit benadrukt het belang van hergebruik en recycling in de bouwsector.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.