Hoe beïnvloedt El Niño het Europese weer deze winter?

IInge 3 september 2023 10:12

De impact van het fenomeen El Niño op het weer in Europa wordt nader onderzocht. Dit artikel bespreekt de potentieel veranderende weerspatronen, de onzekerheden van voorspellingen en de mogelijke gevolgen voor het klimaat.

El Niño en klimaatverandering

El Niño is een weerkundig fenomeen dat in juli officieel is bevestigd door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Samen met de wereldwijde opwarming door menselijke CO2-uitstoot, vormt dit een 'dubbele klap' voor extreem weer en recordtemperaturen. Experts voorspellen dat het tot in 2024 zal aanhouden en in de komende maanden sterker zal worden. De impact van El Niño zal waarschijnlijk pas volgend jaar echt gevoeld worden.

Complexiteit van weersvoorspellingen

Ondanks onze groeiende kennis van de wereldwijde weersystemen, blijft het moeilijk te voorspellen hoe El Niño het Europese weer zal beïnvloeden. Dingen zoals regenval, wind, temperaturen en andere klimaatpatronen kunnen variëren afhankelijk van waar je je bevindt op het continent. Hoewel El Niño de kans op bepaalde uitkomsten verschuift, is het niet sterk genoeg om een bepaalde uitkomst te garanderen.

Volgens professor Adam Scaife, hoofd van de langetermijnvoorspelling bij de Britse Met Office, hebben El Niño-jaren de neiging om in Noord-Europa mild maar nat te beginnen en koud en droog te eindigen. In Zuid-Europa kan het over het algemeen natter zijn tijdens El Niño-jaren. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat deze patronen gemiddelden zijn over vele El Niño-gevallen en niet sterk genoeg zijn om de uitkomst met zekerheid te bepalen.

Andere factoren die het weer beïnvloeden

De impact van El Niño kan beïnvloed worden door andere weersinvloeden, zoals tropische regenval en veranderingen in de stratosfeer. Elke twee jaar breekt er bijvoorbeeld een afname in de winden in de stratosfeer op, wat vaak wordt gevolgd door een koudegolf, ongeacht of El Niño actief is. Dit toont aan hoe complex ons klimaat is en hoeveel factoren een rol kunnen spelen in het beïnvloeden van onze weerspatronen.

2024: Het warmste jaar ooit?

Meteorologen vrezen dat 2024 het warmste jaar ooit zou kunnen worden door de combinatie van El Niño en de stijgende temperaturen als gevolg van de opwarming van de aarde. De laatste keer dat er een sterke El Niño gaande was in 2016, beleefde de wereld het warmste jaar ooit. Als er aan het eind van dit jaar een groot El Niño-evenement plaatsvindt, is er een hoge kans dat de temperatuurrecords opnieuw worden verbroken.

De El Niño Southern Oscillation (ENSO) is een patroon van opwarming en afkoeling in de oceaanwateren en winden van de oost-centrale Stille Oceaan. Het verschuift tussen koele perioden - La Niña - neutrale perioden en warme perioden - El Niño. Deze schommelingen hebben een impact op windpatronen en weersystemen over de hele wereld. Het huidige El Niño-evenement volgt op een zeldzame 'triple dip' La Niña-periode die bijna drie jaar duurde en in maart eindigde.

De invloed van klimaatverandering op El Niño

Er wordt gesuggereerd dat klimaatverandering de schommelingen tussen warme en koele periodes - zoals die van El Niño en La Niña - intensiever en dieper kan maken. Het is echter nog onzeker hoe klimaatverandering precies El Niño beïnvloedt. Wat wel zeker is, is dat de effecten van een gegeven El Niño steeds sterker worden naarmate het klimaat opwarmt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.