Hoe bedreigen grootschalige bosbranden onze gezondheid?

IInge 1 augustus 2023 07:28

De vervuiling door bosbranden in zuidelijk Europa en Amerika kan volgens volksgezondheidsspecialisten jarenlang gevolgen hebben. Niet alleen het verbrande landschap, maar ook de gezondheidsrisico's op korte en lange termijn zijn onderdeel van de blijvende gevolgen.

Extreme bosbranden door recordtemperaturen

Over de hele wereld hebben recordtemperaturen verwoestende gevolgen gehad, waarbij duizenden hectaren bos in brand zijn gevlogen. In juli meldde het Europese Bosbrandinformatiesysteem (EFFIS) dat er meer dan 170.000 hectaren bos waren verbrand. Dit is een sterke toename ten opzichte van het gemiddelde van de periode tussen 2003 en 2022, wat de grootschaligheid van deze ramp belicht.

Giftige rook van bosbranden vervuilt de lucht

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat de rook van bosbranden een mengsel is van gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen, waaronder PM2.5, stikstofdioxide, ozon en lood, die de lucht die we inademen vervuilen. Deze giftige rook heeft ook een impact op het klimaat, aangezien de branden grote hoeveelheden kooldioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer brengen.

Professor Frank Kelly van Imperial College London, een expert op het gebied van milieu-gezondheid en vervuiling, wijst op het belang van een breed bewustzijn over de gevaren van bosbranden. Hoewel de directe risico's voor het leven evident zijn, heeft zijn onderzoek in de VS en Australië ook de korte termijn effecten van dergelijke branden op de gezondheid aan het licht gebracht.

Verreikende impact van bosbrandvervuiling

De impact van bosbranden is niet beperkt tot de directe omgeving van de brand. Emissies en vervuilende stoffen die door de branden worden gegenereerd, kunnen zich verspreiden over honderden kilometers, waardoor de impact veel verder reikt. De rookpluim, die de giftige stoffen bevat, kan hoog in de atmosfeer worden gedragen en zo andere gebieden bereiken.

In gebieden die het meest blootgesteld zijn aan de rook van bosbranden, adviseert Colleen Reid van de University of Colorado Boulder het dragen van beschermende maskers bij het naar buiten gaan. Hierbij gaat het niet om chirurgische maskers, die bedoeld zijn om anderen te beschermen tegen wat we uitademen, zoals tijdens de COVID-19 pandemie vaak werd gedragen, maar om N95 of KN95 maskers. Deze maskers bieden bescherming tegen de vervuilde lucht om ons heen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.