Het Paradox van Luchtzuivering: Maakt de Bestrijding van Vervuiling de Aarde Warmer?

JJanneke 2 november 2023 12:49

Nieuw onderzoek suggereert dat het opruimen van luchtvervuiling de opwarming van de aarde zou kunnen versnellen. Hoewel dit tegenstrijdig klinkt, is het een complex probleem dat verband houdt met het 'unmasking'-effect van het opruimen van vervuiling.

Luchtzuivering kan opwarming aarde versnellen

Het opruimen van luchtvervuiling is een wereldwijde prioriteit. Toch wijst recent onderzoek uit dat de strijd tegen luchtvervuiling indirect kan bijdragen aan de opwarming van de aarde. Wetenschappers hebben de resultaten van China's tienjarige en zeer effectieve 'oorlog tegen vervuiling' onderzocht. Ze ontdekten dat de inspanningen om vervuiling te elimineren, voornamelijk veroorzaakt door zwaveldioxide (SO2) uitgestoten door kolencentrales, de SO2-uitstoot met bijna 90% hebben verminderd. Dit heeft echter geleid tot een stijging van de gemiddelde temperatuur in China met 0,7 graden Celsius sinds 2014.

SO2-vervuiling als zonneschild

Volgens een rapport van de IPCC in 2021 is de link tussen het verminderen van zwaveldioxide en opwarming duidelijk. Zonder het zonneschild van SO2-vervuiling zou de wereldwijde gemiddelde temperatuur al met 1,6 graden Celsius zijn gestegen boven het pre-industriële niveau. Dit overschrijdt het wereldwijde doel om de opwarming te beperken tot 1,5C, waarna wetenschappers onomkeerbare en catastrofale veranderingen in het klimaat voorspellen.

Dankzij haar 'oorlog tegen vervuiling' heeft China haar SO2-uitstoot drastisch verminderd. Van een piek van bijna 26 miljoen ton in 2006, is de uitstoot verminderd tot 20,4 miljoen ton in 2013. Dit is verder gedaald naar 2,7 miljoen ton in 2021, een vermindering van ongeveer 87%. Deze daling in vervuiling ging echter gepaard met een sprong in de opwarming van de aarde. De gemiddelde jaarlijkse temperatuur in China is sinds 2014 met meer dan 0,7C gestegen ten opzichte van de periode 2001-2010.

Vermindering methaanemissies als oplossing

Nu de implicaties van het 'unmasking'-effect van vervuiling duidelijker worden, zoeken experts naar manieren om de daarmee gepaard gaande opwarming van de aarde te bestrijden. Een gangbare strategie is het verminderen van methaanemissies, gezien als de snelste manier om de wereldwijde temperaturen te temmen. Aangezien het effect van methaan in de atmosfeer slechts een decennium of zo aanhoudt, zou het terugdringen van de uitstoot nu resultaten opleveren binnen een decennium. Meer dan 100 landen hebben toegezegd de methaanemissies tegen het einde van het decennium met 30% te verminderen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.