Het jacuzzi-effect: Bescherming van zeeleven tegen windturbinegeluiden

IInge 10 november 2023 23:46

Grote ringen van bellen, vergelijkbaar met een jacuzzi, worden gebruikt om zeedieren te beschermen tegen het geluid van de bouw van windturbines in de Noordzee. De technologie, oorspronkelijk ontwikkeld om olielekken te beperken, wordt nu toegepast in de groene energie sector.

Bubble curtains: Beschermers van zeeleven

Bubble curtains, oorspronkelijk ontwikkeld om olielekken te beperken, worden nu gebruikt om zeeleven zoals bruinvissen en zeehonden te beschermen tegen de geluiden geproduceerd door de bouw van windturbines in de Noordzee. De technologie wordt steeds meer toegepast in Noord-Europese landen en wereldwijd. Vooral in Europa, waar een race gaande is om meer offshore windparken te bouwen in hun gezamenlijke inspanning om de CO2-uitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde te bestrijden.

Hoewel de bouw van windparken van vitaal belang is voor het bereiken van hernieuwbare energiedoelen, kan het proces behoorlijk luidruchtig zijn. Deze geluiden kunnen onderwaterleven, zoals bruinvissen, flink verstoren. Naast het lawaai dat geproduceerd wordt tijdens het bouwproces, moeten ook toxische bommen en mijnen, overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog, veilig geruimd worden met gecontroleerde explosies voordat de bouw kan beginnen. Dit alles creëert een aanzienlijke hoeveelheid geluid onder water.

Hoe werken bubble curtains?

Bubble curtains dempen het geluid van windturbinebouw door te werken als een soort 'geluidsbarrière'. Ze bestaan uit een grote geperforeerde slang op de zeebodem waar lucht doorheen wordt gepompt om een bubbelgordijn te creëren. Omdat geluid sneller door water reist dan door lucht, helpt het bubbelgordijn het geluid te vertragen door de geluidsgolven te breken. Deze technologie is ontworpen met het oog op bedreigde bruinvissen in de Noordzee en Oostzee. Het dempt het geluid tot een niveau dat door wetenschappelijke onderzoekers als veilig wordt beschouwd voor deze waterzoogdieren.

Geluidsvervuiling: Een gevaar voor bruinvissen

Het lawaai van de bouw van windturbines kan tijdelijk gehoorverlies en in sommige gevallen zelfs permanente doofheid veroorzaken bij bruinvissen. Deze zeezoogdieren gebruiken echolocatie om te communiceren en navigeren. Gehoorverlies kan daarom zeer ontwrichtend zijn en in feite een doodvonnis betekenen. De geluiden kunnen er ook toe leiden dat bruinvissen meer dan 20 kilometer verderop zwemmen, waardoor ze rijke voedselbronnen achterlaten. Het gebruik van bubble curtains en andere maatregelen hebben geleid tot een daling van 99 procent van de geluidsvervuiling, volgens data van Duitsland's Federale Maritieme en Hydrografische Agentschap.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.