Grootschalig herintroductieproject plant vrijlating van 2.000 witte neushorens

IInge 7 september 2023 08:17

Een Zuid-Afrikaanse NGO heeft plannen aangekondigd om in het komende decennium 2.000 witte neushorens, die momenteel in gevangenschap leven, in het wild terug te plaatsen. Het project, een van de grootste herintroductie-inspanningen voor een soort op het Afrikaanse continent, heeft tot doel de toekomst van de soort veilig te stellen.

Een grootschalig herintroductieplan

African Parks, een Zuid-Afrikaanse organisatie voor natuurbehoud, heeft aangekondigd dat het de werelds grootste operatie voor het kweken van witte neushorens heeft verworven. Het plan is nu om deze dieren in de loop van de volgende tien jaar in het wild terug te plaatsen in beschermde gebieden in heel Afrika. Deze krachttoer zal bijdragen aan de instandhouding van de soort, die momenteel te kampen heeft met bedreigingen zoals stroperij en habitatverlies.

De verkoop van 's werelds grootste neushoornboerderij

De neushoornboerderij, gelegen in Klerksdorp, op 170 km ten zuidoosten van Johannesburg, was de creatie van John Hume, een voormalig miljardair. In 2009 investeerde hij zijn fortuin in het opzetten van deze boerderij, die meer dan €396.000 per maand kost om te runnen, volgens veilingdocumenten. Een groot deel van deze kosten was gericht op beveiliging en het voeden van de dieren, vooral tijdens recente droogteperiodes. African Parks heeft de boerderij nu gekocht, hoewel de aankoopprijs niet is bekendgemaakt.

Herintroductie van 2.000 witte neushorens

Met de steun van de Zuid-Afrikaanse overheid is African Parks van plan om de 2.000 witte neushorens die ze hebben verworven, in het wild terug te plaatsen. Dit zal naar schatting tot 15% van de wereldwijde wilde populatie van deze soort vertegenwoordigen. Het is een enorme onderneming, maar de NGO is ervaren in het beheren van beschermde gebieden en het verplaatsen van wilde dieren in grote aantallen.

Ondanks succesvolle conservatie-inspanningen, die het aantal witte neushorens hebben doen groeien van minder dan 40 in de 1930's tot ongeveer 13.000 vandaag, blijft de soort bedreigd. Stroperij voor hun hoorns en verlies van habitat door menselijke activiteiten zijn de grootste bedreigingen. Dit herintroductieproject van African Parks kan een cruciale rol spelen om de soort te beschermen en hun aantallen in het wild te laten groeien.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.