Groot deel van de Britten begrijpt belangrijke klimaattaal niet, blijkt uit studie

IInge 26 januari 2024 07:47

Een nieuw onderzoek onthult dat de meerderheid van de Britten worstelt met de interpretatie van veelvoorkomende klimaattermen zoals 'milieuvriendelijk' en 'lokale productie'. Dit duidt op een kennislacune die aangepakt moet worden om het publieke begrip en de betrokkenheid bij duurzaamheid en milieu te vergroten.

Beperkt begrip van klimaattermen

Het onderzoek, uitgevoerd door Trajectory en communicatiebureau Fleet Street, toont aan dat slechts een kwart van de Britten aangeeft duidelijk te begrijpen wat bedoeld wordt met 'groen' en ongeveer hetzelfde aantal kan de term 'duurzaam' niet definiëren. Deze resultaten benadrukken een zorgwekkend gebrek aan begrip van cruciale klimaattaal en wijzen op de noodzaak van gerichte educatieve initiatieven.

Ondanks de recente invoering van het verbod op eenmalig gebruik van plastic bestek en borden, gaf minder dan de helft van de respondenten aan dat ze de term 'eenmalig gebruik van plastic' met vertrouwen konden definiëren. Dit wijst op een kennislacune over milieubeleid en de effecten ervan, wat het moeilijker maakt voor het publiek om bewuste keuzes te maken en duurzaam gedrag te bevorderen.

Generatieverschillen in klimaatbegrip

Jongere respondenten lieten een beter begrip van duurzaamheidstermen zien, met 24% meer mensen in de leeftijdsgroep van 18-24 jaar die aangaven vertrouwd te zijn met de betekenis van 'duurzaam' in vergelijking met 65-plussers. Dit suggereert dat er mogelijk een generatiekloof is in klimaatbewustzijn en -begrip, die kan worden aangepakt door gerichte educatie en communicatie.

Hoewel veel respondenten moeite hadden om klimaattermen te begrijpen, toonde de studie aan dat de meeste mensen positief tegenover milieugerichte investeringen en initiatieven staan. Dit wijst op een algehele steun voor duurzaamheid, ondanks de taalbarrière, wat kansen biedt voor bedrijven om hun inspanningen op dit gebied beter te communiceren.

Behoefte aan heldere klimaattaal

Het onderzoek benadrukt de noodzaak van meer educatie en duidelijke communicatie rondom klimaattaal. Bedrijven gebruiken soms complexe of technische termen in een poging om hun duurzaamheidsinspanningen te promoten, een praktijk die bekend staat als 'greenwashing'. Dit kan bijdragen aan verwarring en misverstanden bij het publiek, waardoor de noodzaak van duidelijke en toegankelijke communicatie over klimaat en duurzaamheid des te crucialer wordt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.