Groene waterstofverwarming: de revolutionaire technologie van een Italiaanse school

IInge 29 februari 2024 07:46

De Antonio Meucci school in Carpi, Italië, verwarmt haar gebouwen met de eerste door groene waterstof aangedreven boiler in de EU. Ondanks de hoge kosten en technische uitdagingen, kan deze technologie een doorbraak betekenen in duurzame verwarming.

De eerste groene waterstofboiler van de EU

Verborgen in een afgelegen hoek van de schooltuin van de Antonio Meucci middelbare school in Carpi, Italië, staat een mysterieus omheind bouwwerk. Dit is niet zomaar een gebouwtje, maar het huisvest de allereerste groene waterstofboiler die een EU-onderwijsinstelling verwarmt. Ondanks dat de toegang beperkt is tot gespecialiseerde technici, verraadt een paneel op de structuur zijn doel: H2 Hydrogen.

Het geheim achter de groene waterstofboiler

De werking van deze innovatieve groene waterstofboiler is gebaseerd op het chemische proces van elektrolyse. Groene waterstof wordt geproduceerd uit de hernieuwbare energie die wordt opgewekt door het zonnepark op het dak van de sportschool. Deze hernieuwbare energie zet de elektrolyse in gang, wat betekent dat het water in zuurstof en waterstof splitst. De zuurstof wordt in de lucht vrijgelaten, terwijl de waterstof wordt opgeslagen in een container.

De realisatie van het groene waterstofproject op de Meucci-school was mogelijk dankzij een investering van €350.000. Hoewel dit een aanzienlijk bedrag is, demonstreert het ook de financiële hindernissen die de uitvoering van vergelijkbare projecten in de weg staan. Ondanks deze uitdaging blijft de technologie een potentieel revolutionaire oplossing voor duurzame verwarming.

Vanwege strenge veiligheidsvoorschriften werkt de groene waterstofboiler van Meucci momenteel als een hybride systeem. Dit betekent dat het momenteel op 20% waterstof en 80% methaan draait. Hoewel deze combinatie het risico op ontvlambaarheid van waterstof en stikstofoxide-uitstoot door verbranding vermindert, verlaagt het ook de energie-efficiëntie van het systeem.

Debat over groene waterstof in verwarmingssystemen

Hoewel de groene waterstofboiler van Carpi's Meucci-school wordt geprezen als een stap in de richting van duurzaamheid, is er nog veel discussie onder experts over het gebruik van groene waterstof in verwarmingssystemen. Sommige deskundigen, waaronder de assistent-professor duurzame energie van de Universiteit Utrecht, Hamed Aslannejad, stellen dat waterstof een goede oplossing is, maar niet voor alles.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.