Groene terugslag in Europa: Klimaatbeleid in de knel door kosten van levensonderhoud

IInge 13 augustus 2023 07:07

Terwijl de kosten van levensonderhoud stijgen, maken rechtse politieke partijen gebruik van de crisis om groene beleidsmaatregelen terug te dringen. De groeiende 'groene terugslag' tegen Europa's duurzame agenda heeft tot nu toe niet het decarbonisatieplan kunnen ontsporen, maar komende verkiezingen kunnen toekomstige klimaat- en natuurbeschermingsmaatregelen in gevaar brengen.

Groene terugslag bedreigt toekomstige maatregelen

Het concept van 'groene terugslag' wordt steeds prominenter in Europa. Ondanks een groeiende weerstand tegen de milieubeleidsagenda van de EU, hebben tegenstanders nog niet kunnen voorkomen dat de plannen voor decarbonisatie worden uitgevoerd. Echter, met aankomende verkiezingen op de horizon, kunnen toekomstige klimaat- en natuurbeschermingsmaatregelen onder druk komen te staan. Het is een zorgwekkende trend, aangezien deze maatregelen cruciaal zijn voor de duurzaamheid van onze planeet.

Terwijl de meeste van Europa's belangrijkste CO2-reductiebeleid vastliggen in de wet en daarom blijven bestaan, neemt de weerstand toe naarmate we verder gaan dan alleen energieopwekking. Er is in toenemende mate verzet als het gaat om kwesties zoals bouw en transport. Dit is een teken dat er nog veel werk aan de winkel is om burgers te overtuigen van de noodzaak van deze duurzame maatregelen en om hen te helpen de overstap te maken.

Politici maken steeds vaker gebruik van de zorgen van burgers over de kosten van groene beleidsmaatregelen. Dit is vooral duidelijk in de aanloop naar de komende regionale, nationale en EU-verkiezingen die in het komende anderhalf jaar plaatsvinden. Het is een trend die we nauwlettend in de gaten moeten houden, aangezien het de inspanningen om klimaatverandering aan te pakken kan ondermijnen.

Weerstand tegen duurzaamheidsmaatregelen groeit

Er is sprake van een groeiende weerstand tegen groene wetten in de EU. Sommige regeringen verzetten zich tegen nieuwe uitstootlimieten voor auto's en proberen de vervuilingscontroles voor veehouderijen te verzwakken. Daarnaast zijn er landen die zich verzetten tegen een voorstel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, vooral vanwege zorgen over de kosten. Dit toont aan dat economische argumenten steeds vaker worden gebruikt om duurzaamheidsmaatregelen te ondermijnen.

Europa loopt risico op groene technologieën

Europa loopt het risico op het wereldtoneel achter te blijven wanneer het gaat om het vestigen van groene industrieën en technologieën. Terwijl de Verenigde Staten groene subsidies en belastingvoordelen aanbieden ter waarde van miljarden dollars, blijft Europa worstelen om een ​​vergelijkbaar niveau van investeringen aan te trekken. Dit kan leiden tot een verschuiving in de mondiale machtsbalans, met India en China die ook hun groene industrieën en technologieën uitbreiden.

Behoud van steun voor groen beleid

Om de steun voor groene beleidsmaatregelen te behouden, is het cruciaal dat EU-politici meer aandacht besteden aan de zorgen van zowel burgers als bedrijven. Het is duidelijk dat de groene agenda een polariserend onderwerp is geworden, waarbij conflicten over milieuwetgeving hebben geleid tot een opkomst van rechtse populistische partijen in de peilingen, zowel in Nederland als in Duitsland. Het is van het grootste belang dat politici de zorgen van burgers aanpakken en een rechtvaardige overgang naar groen beleid waarborgen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.