Groene rookgordijnen? Eerste vlucht van VK naar VS met volledig duurzame brandstof stijgt op

IInge 28 november 2023 16:47

De eerste trans-Atlantische vlucht aangedreven door uitsluitend duurzame luchtvaartbrandstoffen is vanuit Londen vertrokken. Maar klimaatactivisten noemen deze inspanningen van de luchtvaartsector 'groenwassen'. Dit stelt ons echter voor de vraag hoe duurzaam deze zogenaamde 'duurzame' vluchten werkelijk zijn.

Eerste trans-Atlantische vlucht met uitsluitend SAF

De luchtvaartindustrie zet grotendeels in op het gebruik van Duurzame Luchtvaartbrandstoffen (SAF) als onderdeel van haar strategie om de CO2-uitstoot te verminderen. Een Boeing 787, beladen met 50 ton brandstof die voornamelijk is afgeleid van afvalvetten en maïsresten, is als eerste trans-Atlantische vlucht die uitsluitend op SAF vliegt, vanuit Londen vertrokken. Maar hoewel dit een belangrijke mijlpaal lijkt, zijn er nog veel vragen over de haalbaarheid en daadwerkelijke duurzaamheid van SAF.

Twijfels over duurzaamheid van SAF

Hoewel de luchtvaartindustrie hoog oploopt met SAF, zijn er aanzienlijke zorgen geuit door klimaatactivisten. Zij argumenteren dat de productie van SAF niet op voldoende grote schaal kan worden uitgevoerd om een significant verschil te maken in de wereldwijde CO2-uitstoot van de luchtvaart. Activisten noemen dit 'groenwassen' en stellen dat de focus zou moeten liggen op het verminderen van het totaal aantal vluchten, in plaats van het proberen te vervangen van fossiele brandstoffen door duurzamere alternatieven.

Opschaling van SAF-productie is uitdagend

Hoewel SAF al op kleine schaal in gebruik is, vormt het momenteel minder dan 0,1% van de brandstof die dagelijks op vluchten wordt verbruikt. De productie van SAF is beperkt door de beschikbaarheid van grondstoffen zoals afvalvetten en maïsresten. Daarnaast wordt dit type afval al gebruikt voor de productie van biodiesel voor ander vervoer. Dit roept vragen op over de mogelijkheid om SAF-productie op grote schaal uit te voeren zonder concurrentie met andere duurzame industrieën.

Ondanks de belofte van een lagere levenscyclusuitstoot met gebruik van SAF, blijven vliegtuigen die op deze brandstof vliegen koolstof uitstoten. Dit onderstreept het punt van critici dat een werkelijke vermindering van de CO2-uitstoot van de luchtvaart meer zal vereisen dan alleen het vervangen van traditionele brandstoffen door SAF.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.