Greenpeace roept Griekenland op om gasexploratie te stoppen

JJanneke 28 oktober 2023 07:47

Greenpeace maakt zich ernstig zorgen over de gasexploratie in Griekenland en de impact daarvan op het zeeleven en het klimaat. Ze roepen Griekenland op om de exploratie stop te zetten en richten zich op de bedreiging van zeezoogdieren en het milieu.

Zorgen om zeezoogdieren door gasexploratie

De zoektocht van Griekenland naar natuurlijk gas in de Egeïsche Zee heeft Greenpeace ertoe gebracht om de alarmklok te luiden over de mogelijke bedreiging voor het zeeleven. Volgens de milieuorganisatie is de impact van het project op bedreigde walvis- en dolfijnsoorten veel groter dan eerder gedacht. Uit recent onderzoek blijkt dat deze zeezoogdieren gedurende het hele jaar aanwezig zijn in de wateren rond Zuidwest-Griekenland en Kreta, waar gepland wordt om exploratieboringen uit te voeren.

Ecologische waarde van exploratiegebied

Het gebied dat op het punt staat doorboord te worden voor gaswinning, valt grotendeels samen met de Helleense Trog, een diepzeetrog die thuis is voor een schaarse populatie potvissen en andere bedreigde zeezoogdieren. Deze dieren zijn al bedreigd door visserij, aanvaringen met schepen en plastic vervuiling. De huidige milieubeschermingsmaatregelen voor het project beperken de exploratie tot het winterseizoen om negatieve effecten op de voortplantingsperiodes van walvissen en dolfijnen te minimaliseren.

Oproep tot intrekken boorvergunningen

In 2019 heeft Griekenland exploratierechten verleend voor twee zeebodempercelen ten zuiden en zuidwesten van Kreta aan een internationaal energieconsortium. Kleinere projecten zijn in het noorden aan de gang. Dit jaar hebben ExxonMobil en Griekenland's Helleniq Energy een drie maanden durende seismische onderzoek van de zeebodem in de twee belangrijkste percelen afgerond. Greenpeace heeft nu de Griekse regering opgeroepen om alle offshore boorvergunningen in te trekken.

Het seismisch onderzoek, dat het gebruik van sonische explosies inhoudt om potentiële gasvoorraden te identificeren, baart zorgen over de impact ervan op geluidsgevoelige zeezoogdieren. Soortgelijke sonartechnologie die door oorlogsschepen wordt gebruikt, is in verband gebracht met fatale gevolgen voor walvissen, en experts suggereren dat seismisch onderzoek vergelijkbare effecten kan hebben. Daarnaast zou het boren en extraheren van gas aanzienlijk onderzees lawaai met zich meebrengen, zoals milieuactivisten hebben aangegeven.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.