Gratis energie: Eerlijk of niet?

JJanneke 20 september 2023 07:47

Twee bedrijven bieden gratis elektriciteit aan om de vraag te verschuiven naar momenten waarop stroom in overvloed beschikbaar is. Maar is dit wel eerlijk? Een kijkje in het experiment en de mogelijke gevolgen.

Complexiteit en overproductie in het energienetwerk

Het groeiende aantal zonne- en windparken maakt ons elektriciteitsnetwerk steeds ingewikkelder. Er zijn momenten waarop er in een bepaald deel van het land meer stroom wordt geproduceerd dan er verbruikt kan worden. In dergelijke situaties krijgen de energiecentrales de opdracht om te sluiten en worden ze daarvoor betaald. Dit fenomeen wordt 'beperking' genoemd.

Kosten en verspilling van groene energie

Het proces van 'beperking', waarbij energiecentrales worden afgesloten om overproductie te voorkomen, is niet alleen kostbaar, maar ook inefficiënt. In 2021 kostte dit proces £1,2 miljard, een bedrag dat uiteindelijk wordt doorberekend aan de consumenten in hun energierekening. Bovendien gaat er door dit proces veel koolstofarme energie verloren.

Een netbeheerder en een energieleverancier hebben een experiment opgezet waarbij ze gratis elektriciteit aanbieden aan hun klanten. Dit initiatief roept echter vragen op over de eerlijkheid. Niet iedereen kan immers even gemakkelijk profiteren van deze vorm van energievoorziening.

Een test van klantflexibiliteit in energieverbruik

Voor de energiebedrijven was dit experiment een manier om te testen hoe flexibel hun klanten zijn in het aanpassen van hun elektriciteitsverbruik. Door klanten gratis elektriciteit aan te bieden op momenten dat er een overschot is, wilden ze inschatten hoe bereid mensen zijn hun dagelijkse routines te wijzigen om energie te besparen.

Een voorbeeld van een duurzaam energieproject is het zonnepark Chisbon in St Osyth, dichtbij Clacton-on-Sea. Dit is een indrukwekkende installatie van 13MW midden op het platteland van Essex. Dit park speelt een belangrijke rol in de energieproductie van het gebied en is dus ook betrokken bij de problematiek van overproductie en 'beperking'.

Rising cost of energy transition

Ondanks de voordelen van groene energie, zijn er ook kosten verbonden aan deze transitie. De overheid heeft namelijk voorspeld dat de kosten om zonne- en windparken te sluiten en traditionele energiecentrales op te starten om aan de vraag te voldoen, tegen het einde van het decennium kunnen oplopen tot wel £2,5 miljard per jaar.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.