Gijzeling door CO2-afvang: een wereldwijde risico volgens IEA

IInge 26 september 2023 13:17

Volgens een recent rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA) loopt de wereld het risico om 'gegijzeld te worden door CO2-afvang'. Dit, terwijl de energietransitie juist versneld moet worden om de doelen van de Parijs Overeenkomst te behalen.

Waarschuwing voor gijzeling door CO2-afvang

In haar meest recente rapport heeft het Internationaal Energieagentschap de noodklok geluid over het risico dat de wereld loopt. Volgens hen kan de planeet 'gegijzeld worden door CO2-afvang'. Dit betekent dat de afhankelijkheid van technologieën voor het afvangen van koolstofdioxide kan leiden tot een vertraging van de energietransitie die nodig is om de klimaatdoelstellingen van de Parijs Overeenkomst te halen.

Versnelling van de energietransitie noodzakelijk

Het IEA merkt op dat de wereld moet zorgen voor een snellere energietransitie, in plaats van het proces te vertragen. Dit is met name belangrijk gezien de blijvende stijging van de CO2-uitstoot in de energiesector, ondanks de voortdurende ontwikkeling en uitrol van schone energietechnologieën. Het agentschap heeft eerder al gewaarschuwd voor de noodzaak om de ontwikkeling van nieuwe projecten op basis van olie en gas te temperen.

Ondanks de inspanningen op het gebied van schone energie blijven de kooldioxide-emissies in de energiesector stijgen. Afgelopen jaar werd er zelfs een nieuw record bereikt. Deze trend is zorgwekkend en versterkt de noodzaak om te versnellen met de transitie naar hernieuwbare energiebronnen en de toepassing van CO2-afvangtechnologieën binnen de perken te houden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.