Ghanese overstromingen: ‘Mijn hele boerderij en huis liggen onder water’

IInge 18 oktober 2023 18:18

Duizenden mensen in het zuidoosten van Ghana worstelen met de gevolgen van overstromingen veroorzaakt door gecontroleerde lozingen van overtollig water uit de Akosombo en Kpong waterkrachtcentrales. In het licht van onvoorspelbare regenpatronen en stijgende waterpeilen, staan boerderijen, huizen en levens onder water.

Duizenden in Ghana getroffen door overstromingen

Duizenden boeren en inwoners van het zuidoosten van Ghana zijn het slachtoffer geworden van verwoestende overstromingen, die hun huizen, boerderijen en bezittingen in een mum van tijd onder water hebben gezet. De 56-jarige Awusife Kagbitor is een van hen. Ze zag hoe het water van een nabijgelegen beek haar huis in stroomde en binnen tien minuten tot haar nek reikte. Haar boerderij en huis zijn nu volledig onder water, een situatie waar ze maar moeilijk mee om kan gaan. Haar drama is exemplarisch voor de bittere realiteit van bijna 26.000 anderen die door de overstromingen zijn verplaatst.

Klimaatverandering en gecontroleerde lozing leiden tot overstromingen

Ghana heeft de afgelopen maanden te maken gehad met onvoorspelbare regenpatronen die, volgens veel wetenschappers, het gevolg zijn van de klimaatverandering. Zware regenval heeft het waterpeil in de Akosombo en Kpong dammen aanzienlijk verhoogd, waardoor de beheerders van de dammen zich genoodzaakt zagen om een gecontroleerde lozing van overtollig water te starten. Het veilige operationele niveau van de Akosombo-dam is 277,5 voet. Als het water achter de dam hoger komt, zou deze kunnen barsten. Recentelijk piekte het waterpeil net onder dit niveau - op ongeveer 277,26 voet - wat de beheerders dwong om overtollig water te 'lozen' om een catastrofe te voorkomen.

De Akosombo en Kpong dammen, gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw, leveren een significante bijdrage aan de energievoorziening van Ghana. Het Akosombo project werd aangevoerd door de eerste president van Ghana, Kwame Nkrumah, om broodnodige energie te leveren voor de industrialisatie van het land. De bouw van de dam veroorzaakte overstromingen in delen van het Volta-rivierbekken in het oosten van Zuid-Ghana en dwong ongeveer 80.000 mensen te verhuizen. Het resulteerde ook in de creatie van het Voltameer, het grootste door de mens gemaakte meer ter wereld qua oppervlakte.

Dit jaar hebben de overstromingen in Ghana een verwoestende impact gehad op de gemeenschappen stroomafwaarts van de Akosombo en Kpong dammen. Het is een van de ergste overstromingen sinds de bouw van de dammen in de jaren 60. Het Nationale Rampenbeheersingsorganisatie schat dat acht districten getroffen zijn sinds de overstromingen op 11 oktober begonnen. Veel huizen zijn volledig onder water gelopen en de autoriteiten beginnen pas de schade te beoordelen. Onder de getroffen gebieden is ook een kwart van de gemeenschap in Mepe, dat zwaar is getroffen door het water.

Overstromingen verstoren essentiële diensten en verhogen ziekterisico

De overstromingen hebben verwoestende gevolgen gehad voor de getroffen gemeenschappen in Ghana. Naast het verlies van huizen en bezittingen, zijn essentiële diensten zoals water en elektriciteit in veel gebieden onderbroken. Bovendien zijn toiletvoorzieningen, begraafplaatsen en vuilstortplaatsen overstroomd, wat ernstige zorgen oproept over mogelijke ziekte-uitbraken. Hoewel er waarschuwingen waren en simulatieoefeningen over hoe om te gaan met een mogelijke ramp zijn uitgevoerd, lijkt dit de impact van de overstromingen niet te hebben verminderd.

Hulpverlening in actie ondanks aanhoudende overstromingen

Ondanks de verwoestende gevolgen van de overstromingen, zijn er inspanningen gaande om hulp te bieden aan de getroffenen. De Ghanese marine heeft bijgedragen aan de reddingsinspanningen en heeft tot dusver meer dan 8.000 mensen gered. Daarnaast heeft de Nationale Rampenbeheersingsorganisatie (Nadmo) hulpposten opgezet voor degenen die zijn verplaatst vanwege de overstromingen, en biedt enige verlichting. Het waterpeil van de dammen blijft echter stijgen door de aanhoudende regen, waardoor het aantal verplaatsten blijft toenemen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.