Geloof en de klimaatcrisis: de invloed van religieuze leiders op COP28

JJanneke 29 november 2023 07:47

Religieuze organisaties en leiders hebben een unieke rol in de klimaatonderhandelingen vanwege hun wereldwijde invloed. Met 84% van de wereldbevolking die een vorm van geloof volgt, kan de prioriteit die deze leiders aan klimaatactie geven een krachtige impuls geven aan beleidsveranderingen.

Invloed van religieuze organisaties op klimaatonderhandelingen

De rol van religieuze organisaties in klimaatonderhandelingen is niet te onderschatten. Met 84% van de wereldbevolking die een vorm van geloof volgt, hebben deze organisaties een unieke invloed. In 2015, maanden voor de klimaatconferentie in Parijs, schreef Paus Franciscus een brief genaamd Laudato Si, een oproep tot actie voor de VN-klimaatconferentie. Volgens Christiana Figueres, een architect van het historische akkoord om de mondiale opwarming te beperken tot 1,5C, gaf de encycliek van de paus, samen met de mobilisatie door vele andere geloofsgroepen over de hele wereld, een duidelijke morele imperatief voor klimaatactie.

'Global Stocktake': een kritiek moment op de COP

Een belangrijk punt van discussie op de COP van dit jaar betreft de 'Global Stocktake', een vijfjaarlijkse beoordeling van de vooruitgang onder het Parijs Akkoord. Volgens Neil Thorns, hoofd van belangenbehartiging bij het Katholieke Agentschap voor Overzeese Ontwikkeling (CAFOD), is de recente encycliek Laudate Deum in feite het Vaticaan dat zegt dat onze wereldwijde evaluatie van de situatie gewoon niet goed genoeg is. De paus zal deze boodschap verder bevorderen door voor het eerst de klimaattop bij te wonen en de wereldleiders toe te spreken op 2 december.

Klimaatcrisis als spirituele crisis

Voor religieuze leiders is de klimaatcrisis in de kern een spirituele crisis. Rabbi Yonatan Neril, oprichter van het Interfaith Center for Sustainable Development (ICSD), stelt dat het niet alleen gaat om fossiele brandstoffen en koolstof in de atmosfeer, maar ook om hoe we leven als spirituele wezens in een fysieke realiteit. Er zijn diepere problemen die aan deze crisis ten grondslag liggen, zoals kortetermijndenken, hebzucht, arrogantie en materialisme. En er zijn spirituele oplossingen zoals langetermijndenken, nederigheid, zorg voor andere mensen en zorg voor andere wezens, die volgens Neril de aanpak van de mensheid om de klimaatverandering te beteugelen, moeten onderbouwen.

Religieuze groepen en duurzaamheid

Religieuze instellingen zijn volgens Rabbi Neril de grootste NGO ter wereld en de enige kracht die de gedragsveranderingen kan bevorderen die nodig zijn als we duurzaam willen leven op deze planeet. Deze organisaties bezitten meer dan 8% van de bewoonbare aarde; 5% van alle commerciële bossen; zijn eigenaar of beheerder van de helft van de scholen; en zijn de derde grootste investeerder ter wereld, met triljoenen aan kapitaal. Vanuit het oogpunt van klimaatonderhandelingen kunnen geloofsleiders vanuit een moreel standpunt over klimaatverandering praten, zegt Neil Thorns. Gezien hun uitgebreide betrokkenheid bij wereldwijde hulp, weten ze waar ze het over hebben.

Het Vaticaan, ook wel de Heilige Stoel genoemd, is een waarnemer van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC) en heeft daarom een officiële zetel aan de onderhandelingstafel. Volgens Neil Thorns, die eerder als adviseur met de delegatie aanwezig was, is de regering van Vaticaanstad aanwezig als staat, niet als geloof. Omdat ze geen economie hebben om te overwegen, kunnen ze soms doorhakken en dingen zeggen die gezegd moeten worden. Dit geldt ook voor de paus: zijn voordeel is dat hij mensen kan samenbrengen en een ander type dialoog kan creëren. Mensen moeten immers worden aangezet om af te wijken van hun starre standpunten.

Volgens Neil Thorns is het waarschijnlijk dat de meerderheid van de mensen die de COP bijwonen en betrokken zijn bij het onderhandelingsproces, een vorm van geloof hebben. Net als klimaatactivisten die naar Dubai reizen - van wie velen ook gelovig zijn - zullen de religieuze deelnemers putten uit de solidariteit en moed van hun overtuigingen tijdens de intensieve tweeweekse conferentie. Het is belangrijk voor mensen om na te denken over hun geloof en te overwegen hoe ze niet alleen als politicus, maar als iemand die in het algemeen welzijn gelooft en daarom gelooft dat de armsten centraal moeten staan in deze gesprekken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.