G20-top in Delhi: Amnesty dringt aan op actie tegen klimaatcrisis

IInge 8 september 2023 18:22

Terwijl de wereld op de rand van een klimaatcrisis balanceert, roept Amnesty International op tot dringende actie tijdens de G20-top in Delhi. Volgens de mensenrechtenorganisatie moet er meer nadruk komen op duurzame ontwikkeling en financiële steun voor klimaatadaptatie in arme landen.

Dringende oproep voor actie tijdens G20-top

De wereldleiders die deelnemen aan de G20-top, die morgen in Delhi begint, hebben een cruciale taak voor zich: het voorkomen van een klimaatramp. Campagnevoerders, waaronder Amnesty International, dringen aan op een serieuze aanpak van duurzame ontwikkeling. Ze stellen dat rijke landen minimaal $100 miljard (€116 miljard) moeten bijdragen aan klimaatfinanciering en de schulden van de armste landen moeten kwijtschelden.

De G20, een groep van de twintig sterkste economieën ter wereld, wordt vaak gezien als 'het belangrijkste forum voor internationale economische samenwerking'. Hoewel de besluiten die tijdens de jaarlijkse top worden genomen, niet juridisch bindend zijn, hebben ze wel een aanzienlijke invloed op de wereldagenda. Dit jaar heeft gastland India de klimaatcrisis geïdentificeerd als het meest urgente thema voor de conferentiedeelnemers.

Oproep tot schuldverlichting voor arme landen

Volgens Amnesty International spenderen veel laag inkomen landen een aanzienlijk deel van hun overheidsinkomsten aan het aflossen van schulden, waardoor er weinig ruimte overblijft voor het financieren van essentiële diensten of klimaatadaptatie. Amnesty roept daarom op tot een herstructurering van de schuldverlichtingsprocessen door de G20-landen.

Niet nagekomen belofte van klimaatfinanciering

In 2009 beloofde een coalitie van rijke landen, waaronder de VS, Frankrijk, Duitsland en het VK, om klimaatgetroffen landen jaarlijks $100 miljard (€116 miljard) te geven tegen 2020. Deze belofte is echter nog niet waargemaakt. Amnesty International dringt er bij de G20 op aan om deze inzet 'substantieel te verhogen'.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.