Franse wetgeving kan binnenkort fast fashion advertenties verbieden

IInge 15 maart 2024 10:01

Een recent wetsvoorstel van de Franse overheid zou kunnen leiden tot het verbieden van advertenties voor fast fashion. Het doel is om de vervuilende industrie aan te pakken door onder andere sancties op te leggen aan goedkope kleding om zo de milieu-impact te dekken. Bovendien zou de wet ook het bewustzijn en de informatievoorziening over de milieu-impact van fast fashion naar de consument toe versterken.

Frankrijk stemt voor aanpak fast fashion

In een poging om de vervuilende industrie van fast fashion aan te pakken, heeft het Franse parlement unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd dat mogelijk advertenties voor fast fashion zou kunnen verbieden. Naast het verbod op dergelijke reclame, wil de wet ook sancties opleggen aan goedkope kleding om zo de milieu-impact ervan te dekken. Met deze maatregelen hoopt de Franse overheid de ecologische voetafdruk van de textielsector te verkleinen.

In het nieuwe wetsvoorstel wordt specifiek de Chinese-Singaporese fast fashion retailer Shein genoemd. Het merk, dat 900 keer meer producten aanbiedt dan een traditioneel Frans merk, weet een breed publiek aan te trekken en kan door zijn enorme productaanbod lagere prijzen hanteren. Deze lage prijzen dwingen Europese modemerken om hun productie op te voeren om te kunnen concurreren.

De aanzienlijke milieu-impact van fast fashion

De impact van fast fashion op het milieu is aanzienlijk. Volgens de Franse Milieu- en Energiebeheeragentschap (ADEME) worden er jaarlijks wereldwijd meer dan 100 miljard kledingstukken verkocht. Bovendien is de textiel- en kledingindustrie verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de broeikasgasemissies, wat meer is dan de totale uitstoot van vlieg- en zeetransport. Daarnaast draagt de sector bij aan watervervuiling en zijn goedkope kledingstukken vaak geassocieerd met arbeids- en mensenrechtenschendingen.

Terwijl de EU geleidelijk aan verschillende wetten introduceert om de impact van vervuilende industrieën te beperken, is dit volgens het Franse wetsvoorstel niet voldoende om de milieudreiging van fast fashion aan te pakken. De EU streeft naar het verminderen van verpakkingen, het bevorderen van reparatie en hergebruik van goederen, en het aanmoedigen van eco-ontwerp. Maar het Franse wetsvoorstel stelt dat er een terugkeer moet komen naar duurzamere productievolumes.

Bewustwording en hergebruik bevorderen

Een van de voornaamste voorstellen van het wetsvoorstel is om de informatie en het bewustzijn van de consument over de milieu-impact van fast fashion te versterken. Het wetsvoorstel wil ook het hergebruik en de reparatie van kleding aanmoedigen om de wegwerpcultuur te bestrijden. Daarnaast stelt het wetsvoorstel voor om producenten meer verantwoordelijkheid te geven door boetes op te leggen op basis van de milieu-impact en de koolstofuitstoot van producten.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.