Frankrijk verplicht scheiden van voedselafval voor het milieu

JJanneke 3 januari 2024 07:48

Sinds 1 januari 2024 is het in Frankrijk verplicht om organisch afval te recyclen onder de nieuwe 'compost obligatoire'-regels. Hoe werkt dit, en wat betekent het voor het milieu?

Verplichte afvalscheiding in Frankrijk

De nieuwe 'compost obligatoire' regels, die sinds 1 januari 2024 van kracht zijn in Frankrijk, maken het recyclen van organisch afval verplicht. Met ondersteuning van het Groene Fonds van de overheid zijn gemeenten verplicht om hun inwoners te voorzien van manieren om hun bio-afval te sorteren. Dit omvat voedselresten, groenteschillen, bedorven voedsel en tuinafval. Het is aan huishoudens en bedrijven om ervoor te zorgen dat dit organisch materiaal op de juiste manier wordt afgevoerd, hetzij in een speciale bak voor de huiscollectie, hetzij bij een gemeentelijk inzamelpunt.

Omzetting van afval naar biogas of compost

Het afgescheiden organische afval wordt omgezet in biogas of compost, waarbij het chemische meststoffen vervangt. Een andere optie is dat de huishoudens het zelf thuis composteren. Voor nu ligt de verantwoordelijkheid bij de lokale autoriteiten om ervoor te zorgen dat huishoudens gemakkelijk toegang hebben tot compostering of het scheiden van organisch afval. Terwijl deze nieuwe faciliteiten worden opgezet en uitgerold, zullen er in deze overgangsfase geen boetes worden opgelegd voor niet-naleving van deze nieuwe regels.

Impact van organisch afval op het milieu

Het is belangrijk om te begrijpen dat organisch afval uit voedsel en tuinen bijna een derde van al het huishoudelijk afval uitmaakt. Zodra dit wordt gemengd met ander soorten afval, belandt het meestal op stortplaatsen of in verbrandingsovens. Dit is vooral problematisch omdat dit proces broeikasgassen zoals methaan en CO2 produceert, die warmte vasthouden en bijdragen aan de opwarming van de aarde.

In veel Europese landen wordt het scheiden van organisch afval al op gemeentelijk niveau toegepast. Een goed voorbeeld hiervan is Milaan in Italië, waar al sinds 2014 een programma voor de inzameling van voedselafval in huishoudens wordt uitgevoerd. Andere landen, zoals Oostenrijk, Nederland en België, hebben vergelijkbare programma's doorgevoerd, gestimuleerd door belastingen of verboden op het verbranden van bio-afval. In deze landen is het gebruikelijk om aparte bakken te hebben en thuis te composteren.

Het doel is om de productie van al het soorten afval, waaronder organisch materiaal, tot een minimum te beperken. Dit kan worden bereikt door zorgvuldige maaltijdplanning en het consumeren, invriezen of bewaren van voedsel voordat het vervalt. Het volledig benutten van elk deel van een ingrediënt is ook een effectieve manier om afval te verminderen. Voedselafval dat niet kan worden gebruikt of herbestemd, moet worden gecomposteerd of gescheiden voor inzameling, wat helpt om het milieu te beschermen en de afvalproductie te verminderen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.