Frankrijk onthult ambitieus groen plan: focus op elektrische auto's, warmtepompen en energierekeningen

IInge 26 september 2023 12:34

De Franse president Emmanuel Macron heeft een nieuw plan onthuld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de klimaatgerelateerde doelstellingen van het land binnen zeven jaar te halen. De pijlers van het plan zijn het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, het stimuleren van het gebruik van elektrische auto's en het beheersen van energierekeningen.

Vermindering van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

De Franse president Macron heeft een strategie onthuld om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen van Frankrijk te verminderen, het gebruik van elektrische auto's te stimuleren en de energierekeningen te beheersen. Volgens Macron is het doel om de uitstoot van broeikasgassen van Frankrijk met 55% te verminderen ten opzichte van de niveaus van 1990, in lijn met een doelstelling van de Europese Unie. Om dit te bereiken, moet Frankrijk meer dan twee keer zo snel gaan als voorheen. Macron bevestigde ook dat de twee resterende kolencentrales van het land zullen ophouden met werken en worden omgezet in biomassa-energie tegen 2027.

Stimulering van elektrische auto's

Om het gebruik van elektrische auto's te stimuleren, zal de Franse regering in november een door de staat gesponsord systeem onthullen dat huishoudens met een bescheiden inkomen de mogelijkheid biedt om Europese elektrische auto's te leasen voor ongeveer €100 per maand. Macron streeft ernaar om tegen 2027 minstens 1 miljoen elektrische voertuigen te hebben geproduceerd en vier batterijfabrieken in het noorden van het land te hebben geopend.

Om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren en de afhankelijkheid van auto's te verminderen, zullen 13 pendeltreinprojecten rond verschillende grote steden een pakket van €700 miljoen van de staat ontvangen. Dit initiatief is onderdeel van de bredere groene transitie waar Macron naar streeft.

Belastingvoordelen voor groene technologieën

De groene transitie van Macron omvat ook belastingvoordelen op gebieden zoals batterijen, elektrische auto's en waterstof- en windenergie. Frankrijk plant volgend jaar €7 miljard meer te investeren in de energie- en klimaattransitie van het land in vergelijking met 2023.

Controle over elektriciteitsprijzen

Daarnaast kondigde Macron aan dat Frankrijk tegen het einde van het jaar 'de controle zal herwinnen' over de elektriciteitsprijzen. Een hoge functionaris van het Franse presidentschap zei dat Frankrijk niet zou wachten op wijzigingen van de EU om een nieuw mechanisme te implementeren dat de elektriciteitsprijzen in Frankrijk zal afstemmen op de daadwerkelijke productiekosten in het land, die relatief laag zijn in vergelijking met sommige andere EU-landen omdat het voornamelijk afhankelijk is van kernenergie en niet van gas en kolen.

Inzet op 'laag-energie' warmtepompen

De Franse regering zal ook de productie van 'laag-energie' warmtepompen verdrievoudigen, met als doel tegen 2027 1 miljoen apparaten te produceren. Ook zal er ingezet worden op het opleiden van tienduizenden mensen om deze te installeren.

Ondanks de ambitieuze plannen van Macron, hebben milieuactivisten de plannen bekritiseerd als niet ambitieus genoeg. Volgens Greenpeace Frankrijk heeft de president 'nog steeds niet het formaat van de klimaatnoodsituatie gerealiseerd'. Anderen, zoals Nicolas Nace van de organisatie, stellen dat Macron ook data had moeten aankondigen voor de uitfasering van fossiele olie en gas.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.