Fens 2100+: Toekomstplan voor klimaatverandering en overstromingsbeheer

IInge 24 juli 2023 07:51

Zeventig jaar na een grote overstroming aan de oostkust van Engeland wordt er een nieuw klimaataanpassingsplan gelanceerd, Fens 2100+. Het plan is bedoeld om het laaggelegen gebied waar meer dan 50% van Engeland's top landbouwgrond ligt te beschermen.

Protectie van Engeland's vruchtbare landbouwgrond

Het Fens 2100+ project heeft als doel de regio te beschermen die bekend staat als een van de meest vruchtbare landbouwgronden van Engeland. Met dit project zal de regio naar verwachting beter bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals extreem weer en stijgende zeespiegels. Dit initiatief vormt een centraal onderdeel van een klimaataanpassingsstrategie voor de komende eeuw.

Investeringen voor overstromings- en kustbeheer

Een van de kernaspecten van het Fens 2100+ plan is het ontwikkelen van een investeringsplan voor overstromings- en kustbeheer. Het projectteam zal de noodzakelijke investeringen voor de komende twintig jaar in kaart brengen om deze risico's adequaat te beheersen. Zo hoopt men het evenwicht tussen de behoeften van mensen, het milieu en de landbouw te bewaren.

Stafford Proctor, een boer die landbouwgrond beheert in Norfolk, Cambridgeshire en Lincolnshire, heeft zijn steun uitgesproken voor het Fens 2100+ project. Volgens Proctor heeft hij al ervaren hoe klimaatverandering impact heeft op zijn gewassen, zoals tarwe, suikerbieten, erwten en koolzaad. Het plan wordt gezien als positief nieuws voor de landbouwsector die vanwege de klimaatverandering onder druk staat.

Investeringen van £1.6 miljard voor de bescherming van Fens

Om het Fens gebied adequaat te beschermen tegen de impact van klimaatverandering, wordt geschat dat een investering van £1.6 miljard nodig is. Deze investering zal naar verwachting voornamelijk gericht zijn op de verbetering van de overstromingsverdediging en de kustbeheer, met name gezien de stijgende zeespiegel en de toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden.

Ondanks de brede steun voor het Fens 2100+ project, zijn er ook sceptische geluiden. Georgina Birch, eigenaresse van een lokale pub in Welney, Norfolk, heeft twijfels of de voorgestelde investeringen daadwerkelijk een positieve impact zullen hebben op de lokale gemeenschap. Ze stelt dat er meer aandacht moet zijn voor het verbeteren van de infrastructuur en de leefbaarheid voor de lokale bevolking.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.