Export van verboden pesticiden uit Europa: een ongezien probleem?

IInge 30 augustus 2023 12:58

Europa blijft verboden pesticiden uitvoeren naar andere, vaak armere landen, ondanks de strengste regelgeving ter wereld voor bestrijdingsmiddelen. Deze export roept vragen op over mondiale rechtvaardigheid en de effectiviteit van nationale verboden. En wat is de rol van grote chemische bedrijven in deze kwestie?

Europa exporteert nog steeds verboden pesticiden

Het bijhouden van de handel in verboden pesticiden in Europa is een fulltime baan voor Laurent Gaberell, een landbouw- en voedselexpert bij de Zwitserse NGO Public Eye. De EU heeft de strengste regelgeving ter wereld voor gewasbeschermingsmiddelen. Maar giftige chemicaliën die in het blok verboden zijn vanwege hun impact op de menselijke gezondheid en het milieu, worden nog steeds geëxporteerd naar andere, vaak armere landen. Dit roept vragen op over mondiale rechtvaardigheid en de effectiviteit van nationale verboden.

Een recent onderzoek van Public Eye en de Unearthed-eenheid van Greenpeace UK onthult hoe nauwlettend agrochemische bedrijven deze handelsroutes in de gaten houden. Het bleek dat de Duitse export van verboden pesticiden bijna verdubbelde in 2022 toen de regering stappen zette om deze praktijk te verbieden. Dit doet vermoeden dat bedrijven hun operaties snel verplaatsen in reactie op nationale verboden.

Frankrijk introduceerde in 2022 een baanbrekend verbod op de productie en export van 'gewasbeschermingsproducten' die al verboden waren in Europa. Maar ondanks de nieuwe 'Egalim'-wet werden nog steeds grote hoeveelheden verboden pesticiden geëxporteerd. Dit toont aan dat er nog steeds aanzienlijke lacunes zijn in de nationale regelgeving en handhaving.

België heeft het meest uitgebreide exportverbod

België vaardigde in juni een Koninklijk Besluit uit dat de export van bepaalde verboden agrochemicaliën verbiedt. Dit verbod wordt beschouwd als het 'meest uitgebreide' in Europa omdat het zowel zuivere chemicaliën als het eindproduct bestrijkt. Het Belgische voorbeeld toont aan dat het mogelijk is om effectievere beleidsmaatregelen te implementeren om de export van verboden pesticiden aan te pakken.

Grote multinationals verplaatsen hun operaties snel

De pesticidenindustrie wordt gedomineerd door enkele grote multinationals met dochterondernemingen in verschillende landen. Deze bedrijven kunnen hun operaties snel verplaatsen als reactie op nationale verboden. Dit roept vragen op over de effectiviteit van nationale maatregelen en de behoefte aan een meer gecoördineerde, EU-brede aanpak.

De pesticidenlobby gebruikt banenverlies als argument

Het dreigement van banenverlies is het belangrijkste argument dat de pesticidenlobby gebruikt, zowel op nationaal als op EU-niveau. Dit blijkt effectief te zijn in het vertragen van de vooruitgang op het gebied van het verbieden van de export van verboden pesticiden. Dit benadrukt de invloed van de industrie op het beleid en de noodzaak van meer transparantie en verantwoording in het besluitvormingsproces.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.