Europese landen kiezen voor wegen boven spoorwegen: een trend in investeringen

JJanneke 19 september 2023 17:08

Uit een nieuw rapport blijkt dat Europese landen de afgelopen decennia meer hebben geïnvesteerd in wegen dan in spoorwegen. Hoewel de financieringskloof tussen de twee kleiner wordt, blijft de focus op autogerichte infrastructuur. Toch zijn er ook landen die meer inzetten op spoorvervoer.

Wegenuitbreiding versus spoorwegkrimp

Sinds de jaren '90 is er een duidelijke trend waar te nemen in Europa: de investeringen in infrastructuur zijn overwegend gericht op de uitbreiding en verbetering van wegen, ten koste van het spoorwegnetwerk. Tussen 1995 en 2020 nam de totale lengte van de Europese snelwegen met 60 procent toe. Tegelijkertijd kromp het spoorwegnetwerk met 6,5 procent. Dit toont aan dat het beleid van de meeste Europese landen gericht is op het faciliteren van autoverkeer.

De financiering van infrastructuur in Europa vertoont een duidelijke voorkeur voor wegen boven spoorwegen. In de periode van 1995 tot 2018 werd 66 procent meer uitgegeven aan wegen dan aan spoorwegen. Hoewel deze kloof in de jaren 2018-2021 iets kleiner werd, met 34 procent meer uitgaven aan wegen dan aan spoorwegen, blijft de ongelijkheid in financiering een punt van zorg.

Netto toename spoorwegnetwerken in sommige landen

Ondanks de algemene trend van krimp in spoorweginfrastructuur, hebben tien Europese landen, waaronder België, Nederland en Zwitserland, sinds 1995 een netto toename van hun spoorwegnetwerken gemeld. Deze landen lijken in te zetten op treinvervoer als een duurzaam alternatief voor wegvervoer. Aan de andere kant hebben Duitsland, Polen en Frankrijk de grootste vermindering in hun spoorwegnetwerken ervaren.

Heropenen gesloten spoorlijnen als oplossing

Het onderzoek suggereert ook een mogelijke oplossing: het heropenen van reeds bestaande, maar gesloten spoorlijnen. Volgens de onderzoekers zouden meer dan 13.500 kilometer van dergelijke spoorlijnen relatief gemakkelijk kunnen worden heropend. Zij pleiten voor een verschuiving van financiering naar spoorwegen, openbaar vervoer en fietspaden, en een vermindering van investeringen in snelwegen en luchthavens.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.