Europese droogte: Een kritiek probleem dat verder gaat dan Spanje

IInge 21 februari 2024 08:16

Verschillende delen van het Middellandse Zeegebied kampen met extreem hoge temperaturen en te weinig regenval, wat ernstige droogte tot gevolg heeft. Niet alleen Spanje, maar heel Zuid-Europa kampt met lage watervoorraden. De situatie wordt nijpender door klimaatverandering en risico op woestijnvorming.

Zuid-Europa worstelt met extreme droogte

Het Middellandse Zeegebied heeft te maken met een intensieve reeks van droogte-evenementen in de afgelopen drie jaar. De combinatie van droogte en hittegolven heeft een grote impact gehad in de regio. Zoals ook in Spanje, waar het gebrek aan regen en de lage waterstanden in de reservoirs hebben geleid tot een officiële droogteverklaring. Maar ook andere landen in Zuid-Europa ervaren vergelijkbare problemen met hun watervoorziening.

Volgens de laatste cijfers van het Europese Droogte Observatorium wordt momenteel een aanzienlijk deel van de EU getroffen door ernstige droogte. Het gaat om ongeveer 17% van het EU-grondgebied, waarvan 1% zich in de hoogste alarmfase bevindt. Deze gebieden omvatten een groot deel van het Middellandse Zeegebied, waar al waarschuwingen of alarmen voor droogte zijn afgegeven.

Sicilië kondigt 'staat van natuurramp' aan

Sicilië, dat onder de 1% regio's valt die de hoogste alarmfase hebben bereikt, heeft een 'staat van natuurramp' aangekondigd. De waterstanden in de reservoirs zijn gevaarlijk laag. Ondanks recente regenval in grote delen van Italië is dit niet voldoende geweest om het tekort in Sicilië te herstellen. Bovendien kan zware regenval op reeds droge grond de erosie versnellen, waardoor het risico op woestijnvorming toeneemt.

Klimaatverandering verergert Europese droogte

Volgens Andrea Toreti, coördinator van de Copernicus European and Global Drought Observatories, is het huidige droogteprobleem in Europa deels te wijten aan klimaatverandering veroorzaakt door menselijke broeikasgasemissies. Veranderingen in de neerslagpatronen en de toenemende temperaturen zijn volgens hem indicatoren van het veranderende klimaat. Zonder gepaste maatregelen kan recurrente droogte tegen het midden van deze eeuw de nieuwe norm worden.

Helaas lijken de klimatologische vooruitzichten niet gunstig voor de gebieden die nu al worstelen met droogte. Seizoensprognoses voorspellen hogere dan gebruikelijke temperaturen in de komende maanden. Zelfs als er normale regenval zou optreden, kunnen abnormale temperaturen ervoor zorgen dat de situatie in het hele Middellandse Zeegebied nog kritieker wordt. Waterreserves die normaliter worden aangevuld door smeltende sneeuw, zouden ook kunnen worden aangetast als de temperaturen niet laag genoeg zijn om sneeuw te laten vallen en te blijven liggen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.