Europese Commissie nodigt industrie uit voor ondersteuningsplatform voor miniatuurkernreactoren

IInge 10 februari 2024 07:02

De Europese Commissie nodigt bedrijven uit om mee te werken aan de ontwikkeling, demonstratie en implementatie van kleinschalige modulaire kernreactoren. Deze nieuwe technologie zou kunnen bijdragen aan het realiseren van de EU-doelstelling om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 tot nul te herleiden.

Oproep aan bedrijven voor kernenergieontwikkeling

De Europese Commissie nodigt geïnteresseerde bedrijven uit om te helpen bij het versnellen van de ontwikkeling en implementatie van kleinschalige modulaire kernreactoren. Deze technologie staat nog in de kinderschoenen, maar de Commissie hoopt dat ze zal bijdragen aan het bereiken van de EU-doelstelling om tegen 2030 netto nul broeikasgasemissies te bereiken.

Samenwerking voor technologische ontwikkeling

De alliantie staat open voor bedrijven die bereid zijn samen te werken om de ontwikkeling van deze technologie te bevorderen. Deze technologie is ook erkend in de Net Zero Industry Act die eerder deze week voorlopig is overeengekomen, wat het planningsproces en de toegang tot staatssteun kan vergemakkelijken.

Voordelen van kleinschalige kernreactoren

Kleinere reactoren met een capaciteit van minder dan 300 megawatt zouden aanzienlijk flexibeler kunnen zijn dan conventionele grote centrales. Ze hebben minder water nodig om ze te koelen en zijn flexibeler qua locatiekeuze en bouwtijd.

De opname van kernenergie in het klimaatbeleid van Europa is omstreden. Frankrijk leidt een groep EU-landen die kernenergie als een koolstofarme oplossing promoten, terwijl Duitsland tegen is. Hierbij wordt echter benadrukt dat het alleen wordt uitgerold in de landen die ervoor kiezen, met volledig respect voor de hoogste normen van nucleaire veiligheid.

Milieugroepen hebben kritiek geuit op de afhankelijkheid van de Commissie van technologieën, waaronder kleinschalige modulaire reactoren en koolstofvang en -opslag. Deze technologieën zijn nog niet op grote schaal bewezen als middel om de EU-klimaatdoelstellingen te halen. In plaats daarvan pleiten zij voor het bevorderen van bestaande oplossingen zoals zonne- en windenergie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.