Europa's oudste meren lopen leeg: een ramp voor de biodiversiteit

IInge 14 september 2023 14:13

Het waterpeil van het Prespameer, een van de oudste meren van Europa, is tot een historisch laag niveau gedaald. Deze situatie zet de biodiversiteit van het meer en het omringende ecosysteem onder druk.

Dalend waterpeil bedreigt biodiversiteit

Het Prespameer, dat zich hoog in de bergen bevindt en al 5 miljoen jaar oud is, ziet zijn waterpeil al decennia lang dalen. Naar schatting is het meer nu meer dan 8 meter lager dan eind jaren '70. Dit heeft grote implicaties voor de biodiversiteit, waarbij meer dan 2000 soorten vissen, vogels, zoogdieren en planten onder druk staan door de veranderende levensomstandigheden.

Overmatig watergebruik en klimaatverandering verergeren probleem

Het Prespameer uitstrekt zich over een gebied dat meer dan twee keer de grootte van Parijs is. Hoewel het meer voornamelijk in Noord-Macedonië ligt, zijn er ook delen in Griekenland en Albanië. Door gebrek aan regenval, verdamping en extensieve wateronttrekking voor irrigatie in deze drie landen, is het waterpeil gestaag gedaald. Dit bedreigt niet alleen de rijke biodiversiteit van het meer, maar heeft ook gevolgen voor de landbouw en lokale bevolking.

Menselijke activiteiten verhogen uitstervingsrisico

Het UNDP heeft gewaarschuwd voor de impact van menselijke activiteiten op het ecosysteem van het meer. De vernietiging van natuurgebieden door schadelijke landbouwpraktijken, erosie, en de lozing van onbehandeld afval en afvalwater bedreigen verschillende diersoorten in het meer. Deze menselijke invloeden verergeren de natuurlijke uitdagingen van klimaatverandering, wat leidt tot het uitsterven van sommige soorten die afhankelijk zijn van de unieke omstandigheden in het meer.

Een bijzonder schadelijke activiteit is het gebruik van pesticiden door fruitboeren rond het meer. Deze chemicaliën belanden in het grondwater en het meer, en vormen een ernstige bedreiging voor de endemische soorten. De pesticiden bevorderen de snelle groei van bepaalde soorten biomassa, wat het evenwicht van het ecosysteem verstoort en de overleving van andere soorten in gevaar brengt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.