Europa krijgt het warm: de noodzakelijke maar twijfelachtige omarming van airconditioning

IInge 2 augustus 2023 15:43

Ondanks de bedenkingen over de hoge energiekosten en milieueffecten, neemt het gebruik van airconditioning in Europa toe. Dit komt door de stijgende temperaturen en steeds vaker voorkomende hittegolven. Maar wat zijn de gevolgen voor het energieverbruik en welke alternatieve oplossingen zijn er beschikbaar?

Klimaatverandering drijft airconditioninggebruik op

Het Europese klimaat verandert. Steeds vaker worden we geconfronteerd met hittegolven en stijgende temperaturen. Hierdoor nemen Europeanen, ondanks hun scepsis, steeds vaker hun toevlucht tot airconditioning. Tijdens de hittegolf van vorige maand steeg het elektriciteitsverbruik in Italië bijna tot het record van juli 2015, voornamelijk door het gebruik van airconditioning. Floriana Peroni, eigenaar van een vintage kledingwinkel, moest haar winkel zelfs een week sluiten vanwege een stroomstoring veroorzaakt door het intensieve elektriciteitsgebruik. Ondanks deze hitte heeft zijzelf, net als vele anderen, geen airconditioning in haar huis of winkel.

Hoewel de opwarming van de aarde het gebruik van airconditioning in Europa doet stijgen, blijft het percentage vergeleken met andere delen van de wereld laag. Volgens het Internationaal Energieagentschap is de penetratie van airconditioning in Europa gestegen van 10% in 2000 tot 19% vorig jaar, in schril contrast tot ongeveer 90% in de Verenigde Staten. De redenen voor deze lagere adoptie zijn divers: de kosten, zorgen over de milieu-impact en zelfs de angst voor mogelijke negatieve gezondheidseffecten door koude luchtstromen.

Ondanks de terughoudendheid, is er een opwaartse trend in de verkoop van airconditioningseenheden in Europa. Volgens de industrieorganisatie Assoclima is de verkoop van airconditioningseenheden in Italië gestegen van 865.000 per jaar in 2012 naar 1,92 miljoen in 2022. De meeste hiervan zijn split-warmtepompsystemen voor zakelijk en niet-residentieel gebruik, die ook in de winter kunnen verwarmen, wat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid ervan voor consumenten.

Milieu-effecten van airconditioning

Terwijl het gebruik van airconditioning toeneemt, groeit ook de bezorgdheid over de milieueffecten. Airconditioning wordt geassocieerd met hoge energieconsumptie en hoge koolstofdioxide-uitstoot. Nicole Miranda, een van de auteurs van een recente studie van de Universiteit van Cambridge, waarschuwde dat het wijdverbreide gebruik van airconditioning tot een ander soort probleem kan leiden. In plaats van deze energie-intensieve oplossing te gebruiken, zou er volgens haar moeten worden gekeken naar minder intensieve oplossingen zoals het beschaduwen van gebouwen en het gebruik van waterlichamen voor verkoeling.

Alternatieven voor airconditioning

Terwijl de vraag naar airconditioning groeit, wordt er ook volop geïnvesteerd in alternatieve oplossingen. Sommige daarvan richten zich op het koelen van individuen in plaats van ruimtes, zoals persoonlijke koelapparaten zoals ice packs in jassen of high-tech textiel dat lichaamswarmte efficiënter afvoert. Hoewel deze technologieën zich nog in de beginfase bevinden, bieden ze een hoopgevend perspectief voor duurzamere manieren om met de hitte om te gaan.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.