EU voert gevangenisstraffen tot 10 jaar in voor milieumisdrijven

JJanneke 27 februari 2024 07:31

De Europese Unie is het eerste internationale orgaan dat ernstige gevallen van milieuschade, vergelijkbaar met ecocide, criminaliseert. Nieuwe straffen en gevangenisstraffen worden ingevoerd, wat experts als revolutionair beschouwen. Lidstaten hebben twee jaar de tijd om deze bijgewerkte richtlijn in de nationale wetgeving op te nemen.

EU criminaliseert ernstige milieuschade

De Europese Unie heeft een historische stap gezet door als eerste internationale orgaan de ernstigste gevallen van milieuschade, die vergelijkbaar zijn met 'ecocide', te criminaliseren. Het gaat hierbij om zaken als vernietiging van ecosystemen, verlies van leefgebieden en illegale houtkap. Deze misdaden worden voortaan strenger bestraft onder de nieuw geüpdatete milieucriminaliteitsrichtlijn van de EU. De Europese Unie treedt hiermee in nieuwe territoria en zet een krachtige stap tegen degenen die onze leefomgeving schaden.

Twee jaar voor implementatie in nationale wet

Na de aanneming van deze strengere wetgeving, hebben lidstaten twee jaar de tijd om deze in nationale wetgeving op te nemen. Dit betekent dat de afzonderlijke landen de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat de richtlijn wordt geïmplementeerd en gehandhaafd. Het is een cruciale periode waarin landen zich moeten inzetten om deze belangrijke verandering in de wetgeving te realiseren.

Het Europees Parlement staat klaar om vandaag over de strengere wetgeving te stemmen. Dit markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van de Europese Unie. Het aannemen van deze wetgeving zal niet alleen een sterk signaal afgeven aan milieucriminelen, maar ook bijdragen aan de bescherming van onze planeet voor toekomstige generaties.

Tot acht jaar cel voor milieumisdrijven

Voor individuen, zoals CEO's en bestuursleden, kunnen de gevolgen voor het plegen van milieumisdrijven oplopen tot gevangenisstraffen van maximaal acht jaar. Dit is een duidelijk signaal dat de EU serieus werk maakt van het tegengaan van milieucriminaliteit. Het is niet langer voldoende om alleen boetes op te leggen; personen die zich schuldig maken aan deze misdrijven kunnen nu persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en gevangenisstraffen opgelegd krijgen.

Lidstaten hebben weer twee jaar de tijd om de herziene richtlijn in nationale wetgeving te implementeren. Ze hebben onder andere de flexibiliteit om te kiezen of ze boetes willen invoeren voor bedrijven op basis van een percentage van hun omzet. Dit betekent dat de financiële gevolgen van milieumisdrijven voor bedrijven aanzienlijk kunnen zijn en dat lidstaten de mogelijkheid hebben om boetes op te leggen die een echt afschrikkend effect hebben.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.