EU streeft naar wereldwijde overeenkomst voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen op COP28

JJanneke 4 september 2023 13:42

De Europese Unie maakt zich op om tijdens de COP28 klimaattop een wereldwijde deal te sluiten voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen, zo blijkt uit een ontwerp van de EU-onderhandelingspositie.

EU streeft naar wereldwijde overeenkomst

De lidstaten van de Europese Unie zijn hard aan het werk om hun standpunt te bepalen voor de top in Dubai, die in november zal plaatsvinden. Daar zullen ongeveer 200 landen proberen zich sterker in te zetten voor het beperken van klimaatverandering. 'De verschuiving naar een klimaatneutrale economie zal wereldwijd de uitfasering van fossiele brandstoffen en een piek in hun consumptie in de nabije toekomst vereisen', aldus het ontwerp van de EU-onderhandelingspositie, dat Reuters heeft ingezien.

Geen overeenstemming over stopzetting van fossiele brandstoffen

Ondanks de dringende noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is er in de VN-klimaatonderhandelingen nooit een akkoord bereikt over een geleidelijke stopzetting van het gebruik van alle CO2-uitstotende fossiele brandstoffen. Dit is opmerkelijk, omdat het verbranden van deze brandstoffen de voornaamste oorzaak is van klimaatverandering. De term 'onbeperkt' verwijst naar fossiele brandstoffen die worden verbrand zonder gebruik te maken van technologieën om de resulterende CO2-uitstoot op te vangen. Dit woord stond tussen haakjes in de ontwerptekst van de EU, wat aangeeft dat landen het er nog niet over eens zijn of het moet worden opgenomen.

Er zijn landen die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en zich liever willen concentreren op de ontwikkeling van technologieën om CO2-emissies op te vangen, in plaats van het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Zo zei de klimaatminister van de Verenigde Arabische Emiraten eerder dit jaar dat de wereld nog niet klaar was om 'de stekker uit' fossiele brandstoffen te trekken. Mariam Almheiri vertelde Reuters dat ze het uitfaseren van emissies voorstond door middel van koolstofopvang- en opslagtechnologie.

Wereldwijd akkoord dient als 'noordster'

Hoewel zo'n overeenkomst niet juridisch bindend zou zijn, is het idee achter een wereldwijde deal om fossiele brandstoffen geleidelijk uit te faseren, het creëren van een krachtige 'noordster'. Deze 'noordster' zou kunnen dienen om toekomstige klimaatonderhandelingen, beleid van overheden en investeringen te sturen in de richting van energiebronnen en technologieën die niet bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.