EU schreeuwt om meer financiering voor klimaatrampen

IInge 13 september 2023 14:38

De Europese Commissie waarschuwt dat de EU dringend meer financiering nodig heeft om te reageren op klimaatgerelateerde crises, aangezien de vraag naar noodhulp de afgelopen twee jaar met 400% is gestegen.

Nood voor meer financiering in EU

De Europese Commissie waarschuwt dat de EU dringend meer financiering nodig heeft om te kunnen reageren op de crises veroorzaakt door klimaatverandering. Beide jaren, 2021 en 2022, was de noodhulpreserve van de EU uitgeput en het aantal natuurrampen neemt dit jaar toe. Met Europa dat uit een zomer van extreem weer tevoorschijn komt, zijn de gevolgen van klimaatverandering duidelijk zichtbaar. Van verwoestende overstromingen in Slovenië tot dodelijke bosbranden in Griekenland en een recorddroogte die Spaanse boerderijen teistert.

Er is een sterke toename van het aantal hulpaanvragen dat bij het rampencentrum van de EU binnenkomt. In 2020 werden er 20 hulpaanvragen behandeld, maar in 2022 was dit aantal gestegen tot meer dan 230. Een stijging van maar liefst 400% in slechts twee jaar tijd. Steeds vaker is extreem weer, veroorzaakt door klimaatverandering, de aanleiding voor deze hulpaanvragen.

Overheden terughoudend om bij te dragen

Ondanks de groeiende behoefte aan financiering, zijn overheden terughoudend om meer geld bij te dragen. De solidariteits- en noodhulpreserve van de EU, die bedoeld is om Europese landen in noodsituaties bij te staan, heeft een maximaal jaarbudget van €1,2 miljard. De Europese Commissie stelt voor om in de periode 2024-2027 een extra €2,5 miljard aan deze reserve toe te voegen. Echter, deze extra injectie zou moeten worden goedgekeurd door EU-landen en wetgevers, en op dit moment lijkt die goedkeuring ver weg.

Huidige EU-budget onvoldoende

Janez Lenarcic, de Europese Commissaris voor crisisbeheer, geeft aan dat het huidige budget van de EU te klein is om adequaat te kunnen reageren op de toename van klimaat-gerelateerde rampen. 'We hebben meer financiële versterking nodig,' aldus Lenarcic. Hij voegt hieraan toe dat er ook grotere investeringen nodig zijn voor preventieve maatregelen, zoals duurzaam bosbeheer, om bosbranden te beperken en de CO2-uitstoot die klimaatverandering veroorzaakt, te verminderen.

Vangelis Meimarakis, een Grieks lid van het EU-Parlement, roept de EU op om meer te doen voor landen die worden getroffen door steeds extremer weer. Hij stelt dat alle Griekse leden van het Europees Parlement, ongeacht hun politieke affiliatie, de EU oproepen om krachtige stappen te nemen om te helpen. Dit onderstreept de groeiende urgentie en behoefte aan actie op EU-niveau om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.