EU-landen willen het fossiele tijdperk beëindigen tijdens COP28

IInge 16 oktober 2023 12:37

De EU-landen verschillen van mening over belangrijke klimaatkwesties voorafgaand aan de VN-klimaattop. Een aantal landen dringt aan op het uitfaseren van fossiele brandstoffen, terwijl anderen voorzichtiger zijn en opties open willen houden. Dit weerspiegelt de wereldwijde spanningen rondom dit onderwerp.

Verdeeldheid over uitfasering fossiele brandstoffen

De Europese Unie is doorgaans een van de meest ambitieuze onderhandelaars op de jaarlijkse VN-klimaatgesprekken, waar bijna 200 landen onderhandelen over maatregelen tegen de opwarming van de aarde. Een belangrijke beslissing zal zijn of de landen op de COP, die begint op 30 november in Dubai, voor het eerst overeenstemming bereiken over het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Het verbranden van kolen, olie en gas produceert broeikasgassen die de belangrijkste oorzaak zijn van klimaatverandering.

Landen dringen aan op volledige uitfasering

Onder de EU-landen die een volledige uitfasering van fossiele brandstoffen willen zijn Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland en Slovenië. Volgens de Nederlandse klimaatminister Rob Jetten is het 'duidelijk dat we alle fossiele brandstoffen moeten uitfaseren' als we naar alle wetenschappers luisteren. Hij spoort de EU aan om op dit punt 'het meest ambitieuze blok' te zijn op de COP28.

Landen zoals Tsjechië, Hongarije, Italië, Malta, Polen en Slowakije zijn voorzichtiger. Ze willen de optie open laten voor sectoren die moeilijk te decarboniseren zijn. Dit kan onder andere CO2-intensieve industrieën zoals de chemische en cementindustrieën omvatten, die beperkte opties hebben om emissies te verminderen. Malta's milieuminister Miriam Dalli zei dat het doel was om deze optie open te houden 'voor sectoren die moeilijk te decarboniseren zijn'.

Alle EU-landen moeten overeenstemming bereiken over hun onderhandelingspositie. Dit betekent dat slechts één regering het kan blokkeren. Dit maakt het moeilijk om een eenduidige positie te bereiken, aangezien er verschillende standpunten zijn over het uitfaseren van fossiele brandstoffen.

Wereldwijde spanningen rondom fossiele brandstoffen

De verdeeldheid binnen de EU weerspiegelt de wereldwijde spanningen. Landen die zich verzetten tegen een volledige uitfasering van fossiele brandstoffen zijn vaak armere landen die vrezen voor de impact op hun economieën. Deze landen zijn afhankelijk van fossiele brandstoffen en maken zich zorgen over de economische gevolgen van een abrupte overgang naar hernieuwbare energie.

Discussie over subsidies voor fossiele brandstoffen

Subsidies voor fossiele brandstoffen zijn een ander discussiepunt binnen de EU. Rijke westerse landen zoals Frankrijk en Nederland willen dat de EU oproept om deze subsidies tegen 2025 uit te faseren. Echter, landen die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zoals Polen, willen geen datum vaststellen. Dit toont aan dat de belangen en standpunten binnen de EU op dit thema sterk uiteenlopen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.