EU-landen: Balanceren tussen klimaatdoelen en eigen belangen

JJanneke 18 november 2023 07:46

Het is een drukke tijd in Brussel, met EU-ambassadeurs die verschillende voorstellen van de Europese Commissie bespreken. Onder de voorstellen bevinden zich bedrijfsduurzaamheidsregels en maatregelen om kindermisbruik online tegen te gaan. Maar deze voorstellen botsen met de belangen van sommige EU-lidstaten.

Bedrijfsduurzaamheid en klimaatimplicaties

De 'Corporate Sustainability Due Diligence Directive' is een actueel onderwerp van discussie in Brussel. Dit voorstel is gericht op het verantwoordelijk houden van grotere bedrijven voor hun bescherming van mensenrechten in arbeid en hun impact op het milieu. Maar hoewel dit voorstel wordt toegejuicht door NGO's als een noodzakelijke maatregel in het licht van een verslechterende klimaatcrisis, zijn er ook zorgen over de invloed ervan op de global concurrentiepositie van Europa.

Hoewel de noodzaak van bedrijfsduurzaamheid wordt erkend, zijn er zorgen vanuit het bedrijfsleven over de mogelijke consequenties. Met name de vrees dat de wetgeving een onevenredige last op de Europese economie zou kunnen leggen. Bedrijven zullen aan deze regels moeten voldoen, ze moeten rapporteren, adviseurs inhuren, auditbureaus en advocatenkantoren inschakelen.

Verzet tegen deelname financiële sector

Er zijn ook EU-landen die bezwaren hebben tegen sommige aspecten van de 'Corporate Sustainability Due Diligence Directive'. Bijvoorbeeld, Spanje en Italië hebben opgeroepen tot de uitsluiting van de financiële sector van de richtlijn. Dit standpunt heeft echter tegenstand opgeroepen vanuit andere hoeken van de EU.

Maatregelen tegen online kindermisbruik

Naast bedrijfsduurzaamheid, was ook kinderveiligheid op het internet een belangrijk onderwerp van discussie in Brussel. Het Civil Liberties Committee heeft deze week gestemd voor nieuwe wetgeving gericht op het bestrijden van de verspreiding van kinderseksueel misbruikmateriaal en online grooming activiteiten. Hoewel dit een belangrijk en noodzakelijk doel is, heeft de wet ook vragen opgeroepen over de balans tussen internetregulatie en de bescherming van de privacyrechten van gebruikers.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.