Drijvende zonnepanelen: de sleutel tot een wereldwijde overstap naar hernieuwbare energie?

IInge 13 november 2023 21:03

Een recente studie wijst uit dat het bedekken van reservoirs met drijvende zonnepanelen genoeg energie kan opwekken om de huidige Europese Unie productie te verdrievoudigen. De onderzoekers pleiten voor investeringen in deze technologie, die ook het waterverlies door verdamping kan beperken.

Reservoirs bedekt met drijvende zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een van de meest efficiënte en kosteneffectieve manieren om elektriciteit op te wekken, maar ze nemen veel ruimte in beslag. Daarom worden innovatieve plannen uitgevoerd om zonnepanelen te plaatsen op plekken zoals parkeerplaatsen, vuilnishopen en boerderijen. Volgens een studie die is gepubliceerd in het tijdschrift Nature, zou het bedekken van 30 procent van het oppervlak van 's werelds 115.000 reservoirs met zonnepanelen jaarlijks 9.434 terawattuur stroom kunnen genereren. Dat is meer dan driemaal de energieproductie van de EU, die in 2021 2.785,4 terawattuur bedroeg.

De wetenschappers hebben een drijvend kunstblad ontwikkeld dat zonlicht, water en koolstofdioxide omzet in groene brandstof. In de toekomst kunnen meerdere van deze bladeren aan elkaar worden gekoppeld om brandstof te genereren op industriële schaal. Deze 'drijvende fabrieken' kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een koolstofneutraal energiestelsel.

Deze cellen, die elektriciteit opwekken uit zonlicht, drijven op pontons, wat hen de bijnaam 'drijfvoltics' heeft opgeleverd. Ze hebben een stabiel, onbeschaduwd wateroppervlak nodig - een irrigatiekanaal, groevevijver of reservoir is de ideale locatie. Het eerste drijfvoltische systeem werd geïnstalleerd in 2008. De Dezhou Dingzhuang drijvende zonneboerderij in China is momenteel de grootste ter wereld en beslaat bijna 600 hectare.

Groot potentieel in drijvende zonnepanelen

Gezien de nabijheid van de meeste reservoirs tot bevolkingscentra en het potentieel om specifieke lokale stroomsystemen te ontwikkelen, kunnen volgens de studie 6.256 gemeenschappen en/of steden in 124 landen zelfvoorzienend worden met lokale drijvende fotovoltaïsche (FPV) installaties. Bovendien kan drijvende zonne-energie waterverlies door verdamping voorkomen. De installatie van dit aantal zonnepanelen zou genoeg water besparen om 300 miljoen mensen per jaar van water te voorzien.

Milieubaten van zonne-energie

Naarmate de wereld opwarmt, wordt het steeds belangrijker om fossiele brandstoffen in de grond te houden. Volgens het GLOBAL Carbon project hebben we nog 380 miljard ton CO2 over in het wereldwijde koolstofbudget. Dit is de hoeveelheid koolstofdioxide die we kunnen uitstoten en toch nog een kans van 50 procent hebben om 1,5 graden opwarming te vermijden. In 2022 bereikten de koolstofemissies een recordhoogte van 36,8 miljard ton. Maar er is ook goed nieuws: landen investeren steeds meer in hernieuwbare energiebronnen. In 2022 produceerden wind- en zonne-energie voor het eerst meer elektriciteit dan fossiel gas in de EU.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.