Dolfijnensterfte: het grote probleem van bijvangst

JJanneke 5 oktober 2023 10:53

Bijvangst in de vissersnetten is een groot probleem dat jaarlijks duizenden dolfijnen het leven kost. Vooral in de Golf van Biskaje is de situatie zorgelijk, maar er zijn maatregelen op komst.

Bijvangst: een dodelijke ongeluk

Bijvangst is een onbedoeld gevolg van de visserijpraktijken en leidt tot onnodige sterfte van veel dieren, waaronder dolfijnen. Vooral in de Golf van Biskaje is het een groot probleem. Dolfijnen die eenmaal verstrikt raken in de netten, hebben nauwelijks kans om te overleven. Dit komt door de stress en het gebrek aan zuurstof. Het is een kwestie die snel aangepakt moet worden om te voorkomen dat deze dieren uitsterven.

Tragische gevolgen van visnetten

Aan de Franse Atlantische kust spoelen steeds vaker dode dolfijnen aan. Sinds december 2022 zijn dit er al meer dan 1.000 geweest. De oorzaak? Ze raken verstrikt in de visnetten en verdrinken. Het is een tragisch gevolg van de visserij en iets dat dringend aangepakt moet worden. Immers, ieder verloren dierenleven is er een te veel.

Bijvangst: een groeiend probleem

Het aantal dolfijnen dat aanspoelt, is sinds 2016 aanzienlijk gestegen. Dit geeft aan dat de bijvangst een steeds groter probleem wordt. Het merendeel van de aangespoelde dolfijnen vertoont tekenen van verstrikking in visnetten. Het is een stille crisis die aandacht verdient, zowel van de overheid als van het publiek.

Beschermende maatregelen in zicht

In een poging om de dolfijnenpopulatie te herstellen, heeft de Franse Conseil d'État, de wettelijke adviseur van de overheid, in maart 2023 verzocht bepaalde delen van de Golf van Biskaje te sluiten voor de visserij. Dit zou de dolfijnen de nodige rust en ruimte geven om zich te herstellen. Het is een positieve stap in de richting van duurzame visserij en het beschermen van het zeeleven.

Een maandelijkse pauze in de visserij

De Franse overheid heeft op het verzoek van de Conseil d'État gereageerd met een ontwerpresolutie om de bijvangst te verminderen. Dit houdt in dat er vanaf nu tot 2026 jaarlijks een maand verbod komt op pelagische sleepnetvisserij en gilnetvisserij. Het is een belangrijke stap om de dolfijnen te beschermen en de impact van de visserij op het zeeleven te verminderen. Elke stap in deze richting is cruciaal en brengt ons dichter bij een duurzaam evenwicht tussen de visserij en het behoud van het zeeleven.

Hoewel het visverbod een positieve stap is, zijn er uitzonderingen. Schepen kunnen namelijk een vrijstelling krijgen als ze beloven afschrikkende apparaten, zogenaamde pingers, te gebruiken. Deze apparaten zenden geluiden uit die dolfijnen afschrikken, waardoor ze uit de buurt blijven van de dodelijke netten. Het is echter nog afwachten hoe effectief deze maatregel in de praktijk zal zijn.

Het sluiten van bepaalde visgebieden wordt gezien als een noodoplossing, ondersteund door wetenschappers en natuurbehoudsgroepen. Echter, de impact op de visserij-industrie kan enorm zijn. Het is een delicate balans tussen het beschermen van het zeeleven en het ondersteunen van de visserij, een sector die voor veel mensen van levensbelang is. Het is essentieel om een middenweg te vinden die zowel duurzaam als economisch haalbaar is.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.